Giáo trình học, SGK

Các giáo trình học tiếng Nga từ cơ bản đến nâng cao. Vui lòng KHÔNG đăng sách tiếng Nga chuyên ngành.

Top resources

SGK tiếng Nga lớp 7 dorothy990518
Sách giáo khoa tiếng Nga lớp 7 của NXB Giáo dục Việt Nam
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
382
Updated
SGK tiếng Nga lớp 6 dorothy990518
Sách giáo khoa tiếng Nga lớp 6 của NXB Giáo dục Việt Nam
5.00 star(s) 5 ratings
Downloads
676
Updated
Tiếng Nga quyển 1 - Sách học sinh Quang Mạnh
Sách giáo khoa tiếng Nga cũ của bộ giáo dục có cả tiếng Việt và tiếng Nga, thích hợp học vỡ lòng
4.80 star(s) 5 ratings
Downloads
403
Updated
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 + CD (элементарный) Lê Huỳnh Đức
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 + CD (элементарный)
5.00 star(s) 3 ratings
Downloads
222
Updated
Матрёшка: Элементарный практический курс русского языка CD S
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
37
Updated
Матрёшка: Элементарный практический курс русского языка Учебник S
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
30
Updated
Tiếng Nga - Русский язык vinhtq
Giáo trình học tiếng Nga Русский язык (Московкин Л.В.) dành cho khoa dự bị
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
171
Updated
Русский язык: 5 элементов. CD Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Аудиоприложение к учебному пособию по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
26
Updated
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Учебное пособие по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
21
Updated
Наше время 2-ая часть. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
135
Updated
Наше время. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
161
Updated
Как сказать «нет» - Людмила Ольхова vinhtq
Как сказать «нет» - Выражение отрицания в русском языке
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
15
Updated
Đây là cuốn giáo trình dùng để dạy tiếng Nga cho học viên khóa dự bị của Học viện Các LLVT Liên Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
123
Updated
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Hồng Nhung
Sách thực hành nói, dành cho người nước ngoài nghiên cứu tiếng Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
205
Updated
Top