Giáo trình học, SGK

Các giáo trình học tiếng Nga từ cơ bản đến nâng cao. Vui lòng KHÔNG đăng sách tiếng Nga chuyên ngành.

Top resources

SGK tiếng Nga lớp 7 dorothy990518
Sách giáo khoa tiếng Nga lớp 7 của NXB Giáo dục Việt Nam
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
350
Updated
SGK tiếng Nga lớp 6 dorothy990518
Sách giáo khoa tiếng Nga lớp 6 của NXB Giáo dục Việt Nam
5.00 star(s) 5 ratings
Downloads
606
Updated
Tiếng Nga quyển 1 - Sách học sinh Quang Mạnh
Sách giáo khoa tiếng Nga cũ của bộ giáo dục có cả tiếng Việt và tiếng Nga, thích hợp học vỡ lòng
4.80 star(s) 5 ratings
Downloads
349
Updated
Русский язык 5 элементов (B1  уровень) M
Giáo trình học tiếng Nga trình độ B1
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
15
Updated
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 + CD (элементарный) Lê Huỳnh Đức
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 + CD (элементарный)
5.00 star(s) 3 ratings
Downloads
191
Updated
Матрёшка: Элементарный практический курс русского языка CD S
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
12
Updated
Матрёшка: Элементарный практический курс русского языка Учебник S
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
13
Updated
Tiếng Nga - Русский язык vinhtq
Giáo trình học tiếng Nga Русский язык (Московкин Л.В.) dành cho khoa dự bị
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
160
Updated
Русский язык: 5 элементов. CD Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Аудиоприложение к учебному пособию по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Updated
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Учебное пособие по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8
Updated
Наше время 2-ая часть. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
112
Updated
Наше время. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
129
Updated
Как сказать «нет» - Людмила Ольхова vinhtq
Как сказать «нет» - Выражение отрицания в русском языке
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
7
Updated
Đây là cuốn giáo trình dùng để dạy tiếng Nga cho học viên khóa dự bị của Học viện Các LLVT Liên Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
114
Updated
Top