Giáo trình học, SGK

Các giáo trình học tiếng Nga từ cơ bản đến nâng cao. Vui lòng KHÔNG đăng sách tiếng Nga chuyên ngành.

Top resources

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Hồng Nhung
Sách thực hành nói, dành cho người nước ngoài nghiên cứu tiếng Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
198
Updated
Ngữ pháp và động từ tiếng Nga bằng tiếng Anh (NXB Oxford) vietthanh.mta
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
294
Updated
ЖИЛИ - БЫЛИ (+CD) Hồng Nhung
Gồm 3 cuốn (2 sách giáo khoa, 1 sách bài tập) dành cho những người bắt đầu học và mới học tiếng Nga.
3.00 star(s) 1 ratings
Downloads
403
Updated
В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ Hồng Nhung
Sách dành cho người đã qua trình độ nhập môn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
195
Updated
Окно в Россию. Часть 2. Учебник vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga nâng cao trình độ B2, C1 "Cửa sổ nhìn ra nước Nga" Phần 2 - 236 trang
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
54
Updated
COLLOQUIAL RUSSIAN. THE COMPLETE COURSE FOR BEGINNERS (+ CD) Hồng Nhung
giáo trình học tiếng Nga dành cho người nói tiếng Anh bắt đầu học, gồm 1 cuốn sách và đĩa nghe
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
111
Updated
Лингвострановедение. Россия: страна и люди vinhtq
Giáo trinh học tiếng Nga: Đất nước và con người Nga
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
156
Updated
Русский язык: 5 элементов. Диагностические тесты vinhtq
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
29
Updated
Европа: XXI век - Châu Âu thế kỷ 21 vinhtq
Европа: XXI век. Учебное пособие по разговорной практике. Уровни B2–C1
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
18
Updated
русский язык для всех tieng nga
Tiếng Nga dành cho mọi người
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
105
Updated
Давай говорить по-русски tieng nga
Cuốn sách là những bài học hay, bổ ích bao gồm các đoạn hội thoại và phần củng cố ngữ pháp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
173
Updated
Приглашение в Россию Часть 1 Учебник + CD vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga vỡ lòng, có kèm audio, minh họa, bài hát và văn hóa cuối mỗi bài học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
47
Updated
Приглашение в Россию Часть 2 Учебник + CD vinhtq
Sách học tiếng Nga trung cấp (Базовый курс русского языка), có kèm audio, bài tập trắc nghiệm, ...
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
29
Updated
Продолжаем изучать русский / Н. Ю. Царѐва, М. Б. Будильцева tienld
Продолжаем изучать русский / Н. Ю. Царѐва, М. Б. Будильцева
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
66
Updated
Окно в Россию. Часть 1. Учебник (+ CD) vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga nâng cao trình độ B2, C1 "Cửa sổ nhìn ra nước Nga" Phần 1 - 192 trang
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
78
Updated
Top