Sách chuyên ngành tiếng Nga

Sách chuyên ngành nâng cao về tiếng Nga

Top resources

Инженерные науки - khoa học kĩ thuật Lê Huỳnh Đức
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành kĩ thuật
4.00 star(s) 2 ratings
Downloads
173
Updated
Международная торговля - Thương mại quốc tế Lê Huỳnh Đức
Giáp trình luyện đọc tiếng Nga chuyên ngành Thương mại quốc tế
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
79
Updated
Экономика - Kinh tế học Lê Huỳnh Đức
Giáo trình luyện đọc tiếng nga chuyên ngành kinh tế
4.25 star(s) 4 ratings
Downloads
103
Updated
Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn Lê Huỳnh Đức
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành dành cho khối ngành nhân văn
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
67
Updated
Культурология - Văn hóa học Lê Huỳnh Đức
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn văn hóa học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
46
Updated
Философия - Triết học Lê Huỳnh Đức
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn Triết học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
64
Updated
Введение в литературоведение - Nhập môn nghiên cứu văn học Lê Huỳnh Đức
Sách dự bị tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngành ngữ văn trình độ B1
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
57
Updated
Tài liệu trình bày lý thuyết ngữ âm tiếng Nga.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
142
Updated
Vladimir - 2 vinhtq
Vladimir - 2 2015-11-20
Владимир-2, Интенсивный курс русского языка для среднего уровня.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
47
Updated
Dirty Russian everyday  slang from tienld
Dirty Russian everyday slang from
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
123
Updated
Мои первые слова одежда tienld
Начальный детский лексикон опросник для родителей
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
74
Updated
Tục Ngữ Nga Và Tục Ngữ Tương Đương Trong Tiếng Việt vinhtq
Tục Ngữ Nga Và Các Đơn Vị Tương Đương Trong Tiếng Việt - Nguyễn Tùng Cương, 260 Trang
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
373
Updated
Top