Дорога в Россию 1 + Аудио - Элементарный уровень

Дорога в Россию 1 + Аудио - Элементарный уровень 1.0

No permission to download
Tác giả
В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых
Xuất bản
ЦМО МГУ, Златоуст, 2009-2010
Số trang
343
Giáo trình được biên soạn bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm từ trung tâm giáo dục quốc tế Đại học Lômônôxốp - Mátxcơva. Sách là phần một của khóa học căn bản tiếng Nga cho người lớn để học chuyên ngành nâng cao. Sách bao gồm các phần học giao tiếp (nói và viết) phù hợp với các tiêu chuẩn giảng dạy của Liên Bang Nga dành cho công dân nước ngoài. Học xong cuốn дорога в Россию 1 các bạn sẽ nắm bắt được tiếng Nga ở mức độ cơ bản nhất, đủ để thực hiện các hoạt động giao tiếp cần thiết trong cuộc sống, và thậm chí có thể làm bài kiểm tra trình độ căn bản tiếng Nga theo hệ thống giáo dục Nga.
doroga-v-rossiyu-1-jpg.1338

Этот учебник написан опытными преподавателями из Центра международного образования Московского университета. Он представляет собой первую часть базового курса / элементарный курс русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения. Курс обучает общению (в устной и письменной формах)в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации по русскому языку для граждан зарубежных стран. С помощью курса "Дорога в Россию" Вы овладеете языком на допороговом уровне / уровне выживания,а также успешно сдадите тест базового / элементарного уровня Российской государственной системы тестирования.
  • Doroga v Rossiyu 1.jpg
    Doroga v Rossiyu 1.jpg
    27.3 KB · Đọc: 5,266
Tác giả
vinhtq
Downloads
667
Đọc
8,487
First release
Last update
Rating
4.25 star(s) 4 ratings

More resources from vinhtq

Latest reviews

xopouuo
sách hơi mờ, bạn có bản PDF nào rõ hơn không>
Rất đầy đủ
Khá là đầy đủ tất cả thông tin
Top