Resource icon

РУССКИЙ ЯЗЫК: ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ БОЕВОГО УСТАВА) 2015-05-08

No permission to download
Tác giả
Tác giả: Tập thể giáo viên Khoa Tiếng Nga của Học viện
Xuất bản
Năm 2013
Số trang
207
Tài liệu được dùng để dạy cho học viên biết đọc, hiểu được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực quân sự, làm cơ sở để tri giác tài liệu sau này của người học.
Tác giả
nhan1980
Downloads
123
Đọc
1,253
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top