Phân Biệt Trạng Từ

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Теперь - Hiện nay
сейчас - bây giờ, lúc này
щас - ngôn ngữ giao tiếp của từ сейчас nhưng có sắc thái riêng trong cách dùng, thông thường щас dùng trong đối thoại với nghĩa "đợi tý nhé":
- Иди мой руки!
- Щас, подожди!
 

Nguyễn Hương Nụ

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Chúng ta đều biết " сейчас và теперь" đều có nghĩa là bây giờ , hiện nay. Tuy nhiên chúng vẫn có sự khác nhau đấy các bạn ạ!!!!
***Сейчас***
1: Ở thời điểm hiện nay, hiện tại.
VD: Что ты делаешь сейчас ?Bây giờ bạn đang làm gì đấy?
2: Ở thời điểm vừa mới xảy ra ngay trước thời điểm nói.
VD: Сейчас звонила моя подруга и просила меня зайти к ней.:Bạn gái tôi vừa gọi điện và bảo tôi ghé qua nhà cô ấy.
3: Ở thời điểm tương lai gần.
VD: Бежим , сейчас начнётся дождь.Chúng ta chạy thôi,trời sắp mưa rồi.
*** Теперь***
1: Cũng là ở thời điểm hiện nay, hiện tại nhưng có so sánh với quá khứ.
VD: Когда-то здесь было озеро, а теперь на этом месте вырос высотное здание.Chỗ này trước kia là hồ, bây giờ ở đây toà nhà cao đã mọc lên.
2: Trong những hoàn cảnh và điều kiện thay đổi.
VD: Ещё месяц назад он выступал против моего предложения, а теперь, кажется, согласен его принять.Tháng trước anh ấy phản đối để nghị của tôi,bây giờ có lẽ anh ta đồng ý rồi.
3:Chuyển từ hành động này sang hành động khác,hành động trước làm điều kiện cho hành động sau.
VD: Он уже взрослый и теперь сам сможет во всем разобраться. Anh ấy đã trưởng thành và bây giờ có thể tự làm mọi việc.
-Мы поняли объяснение и теперь переведем тескст.Chúng tôi đã hiểu giải thích, bây giờ sẽ tiến hành dịch bài.
---Cả nhà vận dụng linh hoạt nhé!!!---
 

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Сейчас - Bây giờ
Сейчас же - Làm ngay đi! Thường dùng như mệnh lệnh thức.
- Дочка, вставай. Пора в школу.
- Да, папа. Я сейчас!
- Ну-ка, встань, сейчас же! (А то по попе получишь ....) :)
 

Andrey Duong

Thành viên thường
Сейчас - Bây giờ
Сейчас же - Làm ngay đi! Thường dùng như mệnh lệnh thức.
- Дочка, вставай. Пора в школу.
- Да, папа. Я сейчас!
- Ну-ка, встань, сейчас же! (А то по попе получишь ....) :)
Nghe là biết bạn này vợ Nga
 

Nguyễn Hương Nụ

Thành viên thân thiết
Наш Друг
" сейчас " thì mình đã giải thích rồi nhé!
Ở đây điểm khác nhau cơ bản giữa 2 trạng từ này là trạng từ " сейчас же " mang ý nghĩa sau:
1:hành động phải đươc thực hiện ngay,không chần chừ.
VD:Ей плохо,нужно сейчас же вызвать врача.
2:hành động phải được thực hiện ngay sau hành động khác.
VD:Я получила письмо и сейчас же села отвечать.
 

Хлеб Хлеб Чанг

Thành viên thân thiết
Наш Друг

нельзя + cов или не.сов ?​


Trạng từ нельзя rất hay dùng trong giao tiếp với nhau cũng như trong các văn bản khác nhau. Có bạn nào vẫn chưa chắc ý nghĩa của nó không??
Кому + нельзя + глагол
Hoặc lược bỏ chủ thể кому.

Нельзя có hai cách dùng với hai ý nghĩa khác nhau:

1. Không nên làm gì : sẽ kết hợp với động tù chưa hoàn thành.
Тебе нельзя курить ! Bạn không nên hút thuốc!
- Нельзя так говорить! Không nên nói như vậy!
- Полчаса после еды нельзя мыться. Trong vòng nửa giờ sau khi ăn không nên tắm.
- нельзя рвать цветы! Đừng hái hoa!
- Нельзя входить в зал. Там собрание. Không nên vào phòng. Ở đó có cuộc họp

2. Không thể làm gì. Kết hợp động từ hoàn thành.
- нельзя войти в зал. Дверь закрыта. Không thể vào phòng được. Cửa khoá rồi.
- нельзя вернуть прошлое! Không thể quay lại được quá khứ.
- любовь нельзя разделить Không thể chia sẻ được tình yêu.

3. Ngoài ra bonus thêm chút cho các bẠn sư khác nhau giữa нельзя (không thể) với не смочь (không thể) nhé.
Не смочь chia theo chủ ngữ và mang tính chất chủ quan, riêng hơn, còn нельзя mang tình chất chung và khách quan (hiển nhiên, sự thật là như thế)
Ví dụ.
- Я не могла решить эту систему уравнения Крамера.
- А я смог.
- Tớ k thể giải hệ phương trình này bằng pp Kramer được.
-Còn tớ thì giải được.

- Нельзя решить эту систему нельзя решить методом Крамера
- Không thể giải hệ pt này bằng pp Крамер được. => Nó là hiển nhiên như thế, tất cả đều k giải đuocj. Chỉ có thể chọn cách khác.

- Нельзя разделить на нуль. Không thể chia cho số 0 đuojc.

- Нельзя забыть человека но можно научиться жить без него.
Không thể quên đi một người nhưng có thể học cách sống không có người đó.


*_* Tặng thêm mấy status rất hay nhé "Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш"
-> Không thể quay trở về quá khứ đeer thay đổi lại sự xuất phát của mình, nhưng có thể bắt đầu lại ngay từ bây giờ, sẽ thay đổi được kết thúc trong tương lai!

-За одну ночь нельзя изменить жизнь. Но за одну ночь можно изменить мысли, которые навсегда изменят твою жизнь ..
-> "Không thể thay đổi cuộc sống của bạn sau một đêm. Nhưng sau một đêm có thể thay đổi những suy nghĩ mà có thể chúng sẽ thay đổi mãi cuộc đời của bạn mãi mãi


 
Top