Phân Biệt Cú Cách

midizon

Thành viên thường
- Cách 1: Завтра один из этих мальчиков поедет в город встречать родителей;
- Cách 2: Вчера одного из этих мальчиков похвалили ветераны войны;
- Cách 3: В субботу одному из этих мальчиков вручит директор школы грамоту;
- Cách 4: Вчера я одну из этих машин видел на берегу озера;
- Cách 5: C одной из этих девочек я дружy;
- Cách 6: Об одном из этих ветеранов войны недавно писали в газете “Комсомольская правда”.
Nói thật là e không hiểu nghĩa tiếng Việt của mấy ví dụ trên ạ.VÍ dụ như câu "C одной из этих девочек я дружy":tôi kết bạn với một trong những cô gái này.(ví dụ người nói câu này là A.A đang ở cùng B thì có 1 tốp các cô gái đi qua,trong tốp đó có 1 người mà A đang kết bạn cùng.Ví dụ chị đưa là câu nói A ns vs B phải k ạ?).Tất cả những ví dụ còn lại cũng kiểu nghĩa trên phải k ạ?
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Nói thật là e không hiểu nghĩa tiếng Việt của mấy ví dụ trên ạ.VÍ dụ như câu "C одной из этих девочек я дружy":tôi kết bạn với một trong những cô gái này.(ví dụ người nói câu này là A.A đang ở cùng B thì có 1 tốp các cô gái đi qua,trong tốp đó có 1 người mà A đang kết bạn cùng.Ví dụ chị đưa là câu nói A ns vs B phải k ạ?).Tất cả những ví dụ còn lại cũng kiểu nghĩa trên phải k ạ?
Em hiểu bao nhiêu, em thử dịch ra. Bọn chị sẽ xem và biết đâu có cách giải thích giúp em hiểu hơn.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Nói thật là e không hiểu nghĩa tiếng Việt của mấy ví dụ trên ạ.VÍ dụ như câu "C одной из этих девочек я дружy":tôi kết bạn với một trong những cô gái này.(ví dụ người nói câu này là A.A đang ở cùng B thì có 1 tốp các cô gái đi qua,trong tốp đó có 1 người mà A đang kết bạn cùng.Ví dụ chị đưa là câu nói A ns vs B phải k ạ?).Tất cả những ví dụ còn lại cũng kiểu nghĩa trên phải k ạ?

@midizon hiểu đúng đấy. Nói chung là các ví dụ trên đều là thông tin mà người nói (viết) muốn thông báo cho một bên thứ ba nào đấy.
Có thể bạn cảm thấy hơi khó hiểu vì cụm từ “из этих”. Cấu trúc “один из” không nhất thiết phải đi với cụm từ này – mời bạn tham khảo các ví dụ dưới đây:
- Одним из факторов, влияющих на (определяющих) климат какой-нибудь планеты, является расстояние от неё до солнца = Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến (quyết định) khí hậu trên một hành tinh nào đó là khoảng cách từ nó đến mặt trời.
- Кучность стрельбы представляет собой однo из преимуществ винтовки М-16 перед автоматом АК-47 = Độ chụm của đường đạn là một trong những ưu thế của súng trường M-16 so với tiểu liên AK-47.
- Одной из сильных сторон этого футболиста является его техника дриблинга на большой скорости = Một trong những điểm mạnh của cầu thủ bóng đá này là kỹ thuật rê dắt bóng khi chạy với tốc độ cao.
Hy vọng là bạn đã hiểu hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

tranthienthanh

Thành viên thường
anh chi sua giup em ak cả về câu cú lẫn dấu câu ak!
de bai la составьте предложения из данных слов
1. Саша/ прийти/ домой/ из/ школа/ счастливый/
.саша приша домой из школы с счастливым..........................................
......................................................................................................................
2. закончиться/ четверть/ завтра/ каникулы/ и/ можно/ ходить/ в/ кино/ играть/ с/ друзья/
закончился четверти зватра на каникулы и можно ходить в кино играть с ддрузьями
.................................................................................................................................................................
3. только/ одно/ быть/ плохо/ тройка/ в/ дневник/ по/ география/.
........только одно было плохо тройка в дневник по географии
.........................................................................................................................................................
4. всегда/ когда/ он/ получать/ тройка/ мама/ говорить/ что/ он/ лентяй/ не/ хотеть/ хорошо/ учиться/
....когда он всегда получил тройку мама говорила,что он лентяй не хотел хорошо учиться
.............................................................................................................................................................
5. но/ тут/ он/ вспомнить/ что/ у/ мама/ экзамен/
............но тут он вспомнил, что у мамы экзамен
.....................................................................................................................................................
6. Сашина мама/ днём/ работать/ а/ вечером/ учиться/ в/ институт/
сашина мама днём работаети вечером учится в институте

.................................................................................................................................................................
7. Саша/ знать/ что/ когда/ мама/ сдавать/ экзамены/ она/ забывать/ посмотреть/ он/ дневник/
..............саша знал,что когда мам сдавала экзамены она забывала посмотреть его дневник ...................................................................................................................................................
8. перед/ экзамен/ мама/ волноваться/ листать/ толстый учебник/ забывать/ даже/ поесть/
...перед экзаменом, мам волновалась листать толстый учебник и забывать даже поесть ..............................................................................................................................................................
9. сегодня/ она/ тоже/ быть/ волноваться/ опаздывать/ смотреть/ на/ часы/ и/ забыть/ спросить/ он/ о/ отметки/
..сегодня она тоже была волноваться опаздывать смотреть на часы и забыла спросить его о отметке
...............................................................................................................................................................
10. а/ потом/ когда/ она/ сдать/ экзамен/ и/ у/ она/ быть/ хороший/ настроение/ Саша/ сказать/ она/ что/ он/ получить/ тройка/ по/ география/
...а потом,когда сдала экзамен и у неё была хорошим настроения саша сказала ей,что он получил тройку по георафии ..............................................................................................................................................................
11. Саша/ положить/ дневник/ в/ стол/ и/ пойти/ играть/ в/ хоккей/
.......саша положит дневник в столе и пойдёт играть в хоккей ..........................................................................................................................................................
12. когда/ он/ вернуться/ мама/ и/ папа/ быть/ уже/ дома/
.......когда он вернулся мама и папа были уже дома ..........................................................................................................................................................
13. мама/ сидеть/ за/ стол/ и/ листать/ учебник/
.........мам сидит за столом и листает учебник
........................................................................................................................................................
14. вдруг/ она/ посмотреть/ на/ сын/ и/ спросить/ ну/ какой/ у/ ты/ отметки/
........вдруг она посмотрела на сына и спросила ну какой у вас отметки
.........................................................................................................................................................
15. мальчик/ не/ ждать/ этот вопрос/ и сказать/ правда/
.........мальчик не ждёт этот вопрос и сказал правда........................................................................................................................................................
16. лентяй/ ты/ сказать/ мама/ нехорошо/ география/ не/ мочь/ выучить/
........лентяй как ты сказал маму, что нехорошо георафия и не мог выучить.........................................................................................................................................................
17. в/ комната/ войти/ папа/ и/ сказать/ что/ обед/ готовый/
.....в комнату вошёл папа и сказал, что обед готов
............................................................................................................................................................
18. я/ уже/ некогда/ обедать/ сказать/ мама/ в/ 6/ час/ экзамен/
я уже некогда обедаю мама сказала, что у меня экзамен в 6 час
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Саша là tên ngắn gọn của Александра (con gái) và Александр (con trai), nên nếu viết sắp xếp 1 câu không có ngữ cảnh hay gợi ý cụ thể thì em có thể biến đổi động từ ở quá khứ giống cái hay giống đực đều được. Nhưng trong bài này, các câu sắp xếp đều liên quan tới nhau, do đó Саша trong bài này là 1 cậu bé, nên cả bài mình sẽ dùng động từ ở giống đực (nếu ở thì quá khứ).

1. Саша счастливый пришёл домой из школы.

2. Закончилась четверть и завтра каникулы, можно ходить в кино, играть с друзьями.

3. Только одно было плохо - тройка в дневнике по географии.

4. Когда он получал тройку, мама всегда говорила, что он лентяй, не хочет хорошо учиться.

5. Но тут он вспомнил, что у мамы экзамен.

6. Сашина мама днём работает, а вечером учится в институте.

7. Саша знает, что когда мама сдает экзамены, она забывает посмотреть его дневник.

8. Перед экзаменом мама волновалась, листала толстый учебник и забывала даже поесть.

9. сегодня/ она/ тоже/ быть/ волноваться/ опаздывать/ смотреть/ на/ часы/ и/ забыть/ спросить/ он/ о/ отметки/ (câu này từ cho để ghép câu chưa chuẩn)

10. А потом, когда она сдала экзамен и у неё было хорошее настроение. Саша сказал ей, что он получил тройку по географии.

11. Саша положил дневник в стол и пошёл играть в хоккей.

12. Когда он вернулся, мама и папа были уже дома.

13. Мама сидела за столом и листала учебник.

14. Вдруг она посмотрела на сына и спросила: "ну какие у вас отметки?"

15. Мальчик не ждал этот вопрос и сказал правду.

16. "Ты лентяй, - сказала мама - не мог хорошо выучить географию".

17. Папа вошёл в комнату и сказал, что обед готов.

18. "Мне уже некогда обедать - мама сказала, - в 6 часов экзамен."
 

tranthienthanh

Thành viên thường
anh chỉ giúp em bài này ak!
de bai
Задание 2: Замените придаточные предложения деепричастными оборотами.
1. Она умылась и вышла в сад.
....она умывшись, вышла в сад
.......................................................................................................................................................
2. Преподаватель слушает нас и исправляет наши ошибки.
.........предподаватель слушает нас, исправляя наши ошибки.
..................................................................................................................................................
3. Я возвращался домой и думал об этом разговоре.
.......я возвращаясь домой, думал об этом разговоре
...........................................................................................................................................................
4. Она ушла домой, потому что почувствовала себя плохо.
..........почувствовав себя плохо, она ушла домой
.......................................................................................................................................................
5. Мой друг лежал на диване и читал газету.
........мой друг лежа на диване, читал газету
.........................................................................................................................................................
6. Студент ответил плохо, потому что он не выучил материал.
......он не выучив материал, студент ответил плохо
....................................................................................................................................................
7. Путешественники заблудились и были вынуждены переночевать в лесу.
.......путешественники заблудившись, были вынуждены переночевать в лесу ..........................................................................................................................................................
8. Дети бегали по двору и играли в мяч.
........дети бегая по двору, играли в мяч
.........................................................................................................................................................
9. Когда брат вернётся с работы, он позвонит мне.
.......брат вернувшись с работы, он позвонит мне
..........................................................................................................................................................
10. Мать накормила детей и уложила их спать.
...........мать накормив детей, уложила их спать
......................................................................................................................................................
11. Я внимательно слушал и старался не пропустить ни одного слова.
........я внимательно слушая и старался не пропустить ни одного слова .........................................................................................................................................................
12. Когда она увидела нас, она сразу подошла к нам.
......она увидев нас, она сразу подошла к нам ...........................................................................................................................................................
13. Студенты сдали все экзамены и разъехались на каникулы.
........студенты сдали все экзамены, разъехавшись на каникулы .........................................................................................................................................................
14. Мальчик оттолкнул лодку и провожал глазами удалявшуюся лодку.
.мальчик оттолкнул лодку, провожав глазами удалявшуюся лодку
.....................................................................................................................................................
15. Он боялся опоздать и почти бежал.
.......он боясь опоздать, почти бежал ..........................................................................................................................................................
16. Когда товарищи встречались, они рассказывали друг другу все новости.
........товарищи встречаясь, они рассказывали друг другу все новости .........................................................................................................................................................
17. Когда он отдохнул, он собрался уходить.
........он отдохнув, он собрался уходить .........................................................................................................................................................
18. Так как мы не имели никаких известий об экспедиции, мы начали беспокоиться о её судьбе.
....... мы не имея никаких известий об экспедиции, мы начали беспокоится о её судьбе ..........................................................................................................................................................
19. Если я вернусь по раньше, я смогу зайти к тебе.
........я вернувшись по раньше, я смогу зайти к тебе .........................................................................................................................................................
20. Если бы он знал ваш адрес, он обязательно написал бы вам.
.......он зная ваш адрес, он обязательно написал бы вам ..........................................................................................................................................................
21. Когда он рассказывал что-нибудь смешное, он сам всегда оставался серьёзным.
......он рассказывав что- нибудь смешное , он сам всегда оставался серьёзным ...........................................................................................................................................................
23. Мы спешили домой, потому что боялись надвигающейся грозы.
.......мы спешили домой , боясь надвигающейся грозы
24. Если он побещал приехать, он обязательно приедет.
..........он пообещав приехать, он обязательно приедет .......................................................................................................................................................
Задание 3: Замените деепричастные обороты придаточными предложениями.
1. Проводя выходной день с друзьями, я чувствовал себя особенно хорошо.
.....я провожал выходной день с друзьями, я чувствовал себя особенно хорошо ............................................................................................................................................................
2. Временами налетал легкий ветерок, поднимая тополиный пух.
......временами налетал легкий ветерок, поднимал тополиный пух ........................................................................................................................................................
3. Неожиданно где-то совсем близко ударила молния, испугав собравшихся в беседке ребят.
.....неожиданно где - то совсем близко ударила молния , испугал собравшихся в беседке ребят ............................................................................................................................................................
4. Поторопившись с ответом, я поставила себя в неловкое положение.
.......я поторопился с ответом, я поставила себя в неловкое положение ..........................................................................................................................................................
5. Прочитав текст, мы начали учить новые слова.
........мы прочитали, мы начали учить новые слова .........................................................................................................................................................
6. Окончив университет, он поступил в аспирантуру.
...... он окончил университет, он поступил в аспирантуру ...........................................................................................................................................................
7. Получив это письмо, сразу написал ответ.
.......получил это письмо, сразу написал ответ ..........................................................................................................................................................
8. Некоторое время постоял он на крыльце, наслаждаясь утренней прохладой и оглядывая все вокруг.
......некоторое время постоял он на крыльце, он наслаждался утренней прохладой и оглядывая все вокруг ...........................................................................................................................................................
9. Марья Павловна стояла после него, прислонясь к березе и заложив назад руки.
.марья павловна стояла после него, прислонился к березе и заложил назад руки ............................................................................................................................................................
Задание 4. Составьте предложения из данных слов.
1. гастроном № 1/ расположенный/ на/ Невский проспект/ напротив/ театр/ Драма/ и/ комедия/ имя Пушкина/ знать/ весь/ петербуржцы/
.гастроном N01 расположен на невский проспект напротив театра Драмы и комедия имя Пушкины знает весь петербуржцы ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. в память/ о/ его бывший владелец/ магазин/ называть/ Елисеевский.
.....памят о нём бывший владелец в магазине называет Елиссевский ...........................................................................................................................................................
3. это/ самый/ красивый/ продуктовый/ магазин/ в/ город/
.....это самый красивый продуктовый магазин в городе ............................................................................................................................................................
4. многое/ после/ революция/ измениться/ но/ и/ сейчас/ Елисеевский магазин/ отличаться/ от/ любой другой магазин/ в/ город/ потому что/ всё/ в/ он/ вызывать/ ощущение/ праздник/
.многое после революция изменится но и сейчас Елисеевский магазин оличается от любогого другого магазина в город потому что всё в него он вызывает ощущение праздника ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. история/ Елисеевский магазин/ связанный/ с/ начало/ 19 век/
......история Елисеевский магазин связанного сначала 19 веке ...........................................................................................................................................................
6. основатель/ магазин/ Пётр Елисеевич Елисеев/ в/ 1813/ год/ открыть/ на/ Невский проспект/ небольшой продуктовый магазин/
...основатели магазин пётр елисеевич елисеев в 1813 году открыт на невского проспект небольшого продуктовый магазин ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. торговый/ дела/ идти/ хорошо/ и/ уже/ к/ 1845 год/ фирма/ иметь/ три/ корабль/ для/ перевозка/ товары/ и/ огромный/ склады/ для/ их хранения/
...торговый дела идти хорошо и уже к 1845 года фирма имеет три корабли для перевозка товары и огромный склады для их хранения ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
8. богатый/ ассортимент/ продукты/ внимание/ к/ покупатели/ культура/ обслуживание/ вскоре/ сделать/ магазин/ один/ из/ самые популярные/ в/ город/
....богатый ассортимент продукты внимание к покупатали культуры обслуживание вскоре сделает магазин одног из самых популярных в город .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
9. особенно/ он/ быть/ известный/ коллекция/ марочные вина/
......особенно онестным был известным коллекцию марочных вин ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10. многочисленный/ сорта/ русский/ и/ иностранный/ вина/ храниться/ в/ его подвалы/
.......многочисленный сорта русский и иностранный вины хранится в его подвалы ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
11. для/ хранение/ вино/ фирма/ иметь/ специальный/ помещения/ на/ остров Мадейра/ в/ Бордо/
..... для хранения вино фирма имеет специальный помещения на остров Мадейра в бордо ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
12. и/ в/ Россия/ деятельность/ владельцы/ магазин/ получить/ высокий/ оценка/
...и в россия деятельности владельцы магазин получит высокого оценка ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
13. в/ 1874 год/ в знак/ долголетие/ и/ полезный/ деятельность/ Торговый дом/ братья Елисеевы/ быть/ награжденный/ Государственный герб/ в 1874 году в знак долголетие и полезный деятельности Торговый дом Берётся Елисеевы был награжденноенном государственном гербе ................................................................................................................................................................
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
1) Muốn tiến bộ thì bạn phải tự làm lấy rồi post lên đây để mọi người nhận xét và sửa lỗi (nếu có) cho. Ai cũng bận, mà dù không bận thì chắc là cũng không có hứng làm bài thay bạn.
2) Đúng thì phải thế này:
Она умылась и вышла в сад ----> Умывшись, она вышла в сад;
Я возвращался домой и думал об этом разговоре ----> Bозвращаясь домой, я думал об этом разговоре v.v…
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Em nên đọc kỹ cách dùng và cách đặt trang động từ trong câu cho đúng, rồi tập áp dụng và sửa lại những câu này thêm 1 lần nữa nhé. Làm từng bài một, các anh chị sẽ chỉnh sửa cho em.
 
Top