Liên từ (союз)

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Cho em hỏihỏi поскольку cũng giống như так как ạ?
đúng vậy, nhưng nó không phổ biến trong văn nói, mà chủ yếu trong ngôn ngữ khoa học.

1. и: và
- Это мама и папа. (đây là mẹ và bố)
- Это стол и стул. (đây là cái bàn và cái ghế)

2. а: còn, mà
- Он студент, а я преподаватель. (anh ấy là sinh viên, còn tôi là giáo viên)
- Не сегодня, а завтра. (không phải hôm nay, mà là ngày mai)

3. Но: nhưng
- Я очень хочу эту куклу , но мама не покупает. (Tôi rất muốn con búp bê này, nhưng mẹ không cho)
- Я читала эту книгу, но не прочитала. (Tôi đã đọc cuốn sách này, nhưng chưa đoc xong).

Bạn thử làm 10 câu dưới này nhé:
1. Он обещал мне позвонить, ... не позвонил.
A. а
B. но
C. и

2. Я люблю читать прозу. ... ты?
A. а
B. но
C. и

3. Он умный ... образованный человек.
A. а
B. но
C. и

4. Она образованная, ... глупая девушка.
A. а
B. но
C. и

5. Они не только умеют петь, ... играть на скрипке!
A. а
B. но
C. и

6. Это не испанский язык, ... итальянский.
A. а
B. но
C. и

7. Сначала я попал под дождь. ... потом?
A. а
B. но
C. и

8. Это вовсе не тигр, ... рысь!
A. а
B. но
C. и

9. В Москве холодно, ... в Питере - жарко. Это странно.
A. а
B. но
C. и

10. Я купил ... компьютер, ... принтер.
A. а
B. но
C. и
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Mọi người giúp mình với . Несмотря на то что , хотя và как ни có khác nhau trong cách dùng không ?
Tất cả các cấu trúc bạn nêu đều có nghĩa “mặc dù…”, “tuy…”, “dẫu…”, nhưng оттенок của chúng có hơi khác nhau.
Lưu ý bạn và một số bạn khác: dấu phẩy phải ĐỨNG TRƯỚC что mới đúng. Chẳng hạn “несмотря на то, что…” mới đúng, còn “несмотря на то что,…” là sai. Ngay sau что không thể có dấu phẩy.
 
Top