Liên từ (союз)

tuan anh

Thành viên thường
CẤU TRÚC CÁC KIỂU CÂU PHỨC, LIÊN TỪ

a.
__, потому что__: __vì__ (đứng ở giữa câu)

b. __, так как__:__vì__(có thể đứng ở đầu và giữa câu)

c. благодаря чему : vì__ + từ(nguyên nhân tốt)

благодаря тому, что__: + câu

d. из-зачего: vì__ = because of + danh từ (nguyên nhân xấu)

из-за того, что__:= because + câu

e. несмотря на что cách 4: mặc dù__+ danh từ

несмотря на то, что__: + câu

f. хотя__,__:mặc dù__ +câu

g. __, но__:__, nhưng__

h. от__ до__:từ đâu__đến đâu__

i. с__ до__:từ lúc__đến lúc__

j. за сколько времени до чего: trước sự kiện bao lâu

k. через сколько времени после чего:sau sự kiện bao lâu

l. и__и__:cả__cả__ (khẳng định) [я люблю и маму и папу]

m.ни__ни__:cả__cả__ (phủ định)[я не люблю ни маму ни папу]

n. нетолько__, нои__: không những__mà còn__= not only_but also

o. кроме чего __:ngoài__ra còn

p. так__, что__:__đến nỗi mà__ (trạng từ)

q. такой/-ая/-ое/-ие__, что__:__đến nỗi mà__ (tính từ)

r. __, как будто__:__, như thể__

s. __, а то__:__, nếu không thì__

t. Чем__, тем__:càng__càng__ (tính từ so sánh)

u. __, поэтому__:__, thế nên__
 

tuan anh

Thành viên thường
Nếu @tuan anh cho thêm ví dụ để mọi người có thể nắm rõ hơn thì tốt quá :D
Я тебя не люблю, потому что ты не красивая

Так как все знали, нам не надо было сказать

Благодаря твоей помощи я решил эту задачу

=Благодаря тому, что ты помог помогал, я решил эту задачу

Из-за твоей ошибки мы не выполнили работу

Из-за того, что ты ошиблась, мы не выполнили работу

Несмотря на сильный дождь я еду в школу

=Несмотря на то, что дождь сильно идёт, я еду в школу

=Хотя дождь сильно идёт, я еду в школу

Я люблю её, но она любит другого

От Ханоя до Москвы мы пролетели километров 6000

Она смотрела этот фильм с 2 (двух) часов до 5 (пяти) часов

Мне надо быть в России за 20 дней до окончания визы

Я пришёл через 15 минут после начала урока

я люблю и маму и папу

я не люблю ни маму ни папу

не только он, но и другие мальчики любят её

кроме тебя я никому не сказал об этом

она так быстро сказала, что ничего не понял

она такая красивая, что все парни смотрят на её

он рассказал нам о том городе, как будто он был там

тище, а то ребёнок встанет

чем больше денег у меня, тем лучше

он беден, поэтому она не любит
 

tuan anh

Thành viên thường
Bạn ơi cho mình hỏi : за то, так и, только что,же. Tất cả những từ này dịch ra là gì?
-bạn ơi зато (thế nhưng, nhưng mà) viết liền thì mới mà liên từ nhé, còn viết cách nhau thì lại là giới từ за và то (giống trung) có hình thức ngữ pháp khá
- таки cũng viết liền nhé, thường ng ta dùng всё-таки với nghĩa là tuy nhiên, thế nhưng, tuy vậy, thế mà
- только что (vừa mới, vừa xong) + động từ св : diễn tả hành động vừa mới xảy ra xọng, vd я только что пришёл
- же có nghĩa là còn, lại, giống như 1 từ đệm khi nói thôi, trong tiếng việt ta cũng dung fnhieeuf từ như thế này, có hay ko có từ đó thì ý nghĩa cúng ko đổi, vd: это же совсем другое дело (đây hoàn toàn lại là chuyện khác)


Bạn phải cho ví dụ thì mới dễ trả lời và bạn mới hiểu chuẩn được, chứ chỉ riêng những từ cụt thế này thì dịch sẽ mông lung lắm.
ví dụ mình đã đăng ở trên cmt của b r nhé, b đọc có j sai sót sửa hộ minh . vì nghĩ ghi gắn ngọn thì các b đọc nhanh hơn là rườm ra, mới đầu khó sau hiểu r thì nhìn 1 cái là ra, ko có j mông lung lắm đâu
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Тема 4. И - Ы после приставок
Khi nào viết И hay Ы trong tiếng Nga ?
После приставок на согласный начальная корня "И" меняется на "Ы": подыграть, разыграть; предынфарктный, предыюльский, подытожить.

Исключение: приставки "меж"-, "сверх"- (межинститутские соревнования, сверхнитересный рассказ) и все иноязычные приставки: суб, контр, транс, дез, пост, пан, (субинспектор, дезинформация, контрига, трансиранский).
NB В сложных словах -"И": двухигольчатый, санинспеция, спортивентарь, политиздат.
Запомните: "взивать".!!!
Упражнение
 

maiminh06

Thành viên thường
chào các anh chị em diễn dàn Tiengnga.net
Mình có thắc mắc nhỏ, trong quá trình mình học tiếng Nga có gặp 1 vài câu dạng này:

1. Несколько лет назад не было и мобильных телефонов.
lẽ ra phải là : Несколько лет назад не было мобильных телефонов.
2. с изменением давления меняется и температура кипения
phải là с изменением давления температура кипения меняется
chứ nhỉ ??
Về nghĩa thì mình thấy dễ dàng hiểu rồi, nhưng mục đích viết vậy làm gì nhỉ, bạn nào biết chỉ mình với ???
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
chào các anh chị em diễn dàn Tiengnga.net
Mình có thắc mắc nhỏ, trong quá trình mình học tiếng Nga có gặp 1 vài câu dạng này:

1. Несколько лет назад не было и мобильных телефонов.
lẽ ra phải là : Несколько лет назад не было мобильных телефонов.
2. с изменением давления меняется и температура кипения
phải là с изменением давления температура кипения меняется
chứ nhỉ ??
Về nghĩa thì mình thấy dễ dàng hiểu rồi, nhưng mục đích viết vậy làm gì nhỉ, bạn nào biết chỉ mình với ???

1. Несколько лет назад не было и мобильных телефонов = Vài năm trước thậm chí (ngay cả) điện thoại di động cũng chưa có.

2. C изменением давления меняется и температура кипения = Khi áp suất thay đổi thì nhiệt độ sôi cũng thay đổi.
 
Chỉnh sửa cuối:

midizon

Thành viên thường
1. Несколько лет назад не было и мобильных телефонов = Vài năm trước thậm chí (ngay cả) điện thoại di động cũng chưa có.

2. C изменением давления меняется и температура кипения = Khi áp suất thay đổi thì nhiệt độ sôi cũng thay đổi.
Có thể thay thế như sau k ạ:
1.и =даже
2и = тоже
 

midizon

Thành viên thường
Khi thay như thế thì nội dung câu nói không thay đổi, nhưng sắc thái (mức độ biểu cảm) sẽ khác.
1. Когда президент Вьетнама придет,тогда и получишь пиджак? Câu này thì sao ạ
2. Он и мне отправил нo я не могу найти ответы там
 
Top