Cấu trúc các kiểu câu phức, liên từ

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Mọi người giúp mình với . Несмотря на то что , хотя và как ни có khác nhau trong cách dùng không ?
Tất cả các cấu trúc bạn nêu đều có nghĩa “mặc dù…”, “tuy…”, “dẫu…”, nhưng оттенок của chúng có hơi khác nhau.
Lưu ý bạn và một số bạn khác: dấu phẩy phải ĐỨNG TRƯỚC что mới đúng. Chẳng hạn “несмотря на то, что…” mới đúng, còn “несмотря на то что,…” là sai. Ngay sau что không thể có dấu phẩy.
 
Top