Resource icon

Tự điển bách khoa phổ thông Việt Nam (Quyển 1) 2021-10-12

No permission to download
Tác giả
Bùi Hiền
Xuất bản
2019
Từ điển bách khoa phổ thông Việt Nam là loại sách công cụ cơ bản dùng để tra cứu
khoảng 20.000 từ ngữ dưới dạng các mục từ chỉ các sự vật, hiện tượng, các khái niệm chuyên
môn, những tên người, tên đất, tên tổ chức, các sự kiện lịch sử xưa và nay chủ yếu về Việt
Nam và một phần về thế giới thường gặp hàng ngày trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã
hội hiện đại, trong các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn. Tất cả các đơn vị tri thức
trong từ điển đều được định nghĩa, giải thích, miêu tả ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với mục
đích và yêu cầu tìm hiểu của mọi người có học vấn phổ thông. Tính phổ thông của từ điển thể
hiện ở chỗ là nó chỉ cung cấp một lượng thông tin vừa đủ, không quá sâu vào chuyên môn,
không mang tính chất hàn lâm, cốt để phổ biến rộng rãi nguồn tri thức phổ thông, các khái
niệm khoa học thường thức và nhờ đó giúp người dùng nắm bắt được ý nghĩa cơ bản của các
mục từ để rồi có thể dễ dàng lĩnh hội được nội dung chủ yếu của văn bản hoặc phát ngôn có
tính chất phổ biến khoa học.
Từ điển bách khoa phổ thông Việt Nam có đối tượng phục vụ là học sinh, sinh viên và
tất cả mọi người có trình độ học vấn từ phổ thông trở lên. Nhờ có tính chất thường thức, phổ
cập như vậy mà từ điển sẽ góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa chung, tạo điều
kiện thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực tương ứng với những đòi hỏi của công cuộc
xây dựng đất nước trong xu thế toàn cầu hóa với những yêu cầu to lớn của một nền kinh tế
tri thức ngày càng tới gần. Ngoài ra, từ điển có thể giúp nhà giáo, nhà báo, nhà văn, cán bộ
nghiên cứu, v.v... kiểm tra lại độ chính xác của những sự kiện, số liệu mà trí nhớ của mỗi
người khó có khả năng đảm bảo tuyệt đối cho mình trong mọi lúc viết và nói, đồng thời cũng
để giúp bạn bè quốc tế có thêm được cơ sở tài liệu tham khảo trong quá trình tiếp xúc với
ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Với những mục tiêu cụ thể như vậy từ điển có thể đáp ứng
đúng những nhu cầu thực tiễn của nhà trường và xã hội.
  • Like
Reactions: Cutivungtau
Tác giả
vinhtq
Downloads
26
Đọc
3,419
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from vinhtq

Top