Resource icon

Tự điển bách khoa phổ thông Việt Nam (Quyển 2) 2021-10-12

No permission to download
Tác giả
Bùi Hiền
Xuất bản
2019
Trong các loại sách công cụ hiện nay, Từ điển Bách khoa thuộc dòng sách tra cứu tri
thức tổng hợp. Những năm gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã biên soạn và xuất bản
bộ Từ điển Bách khoa Việt Nam, 4 tập (1995-2005), phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu, học tập,
nghiên cứu của đông đảo bạn đọc. Hiện tại, việc biên soạn và xuất bản các công trình bách
khoa (từ điển bách khoa, bách khoa thư, bách khoa toàn thư) vẫn đang là nhu cầu cần thiết.
Bộ Từ điển Bách khoa phổ thông Việt Nam mà bạn đọc cầm trên tay là kết quả quá trình
lao động công phu, nghiêm túc, tâm huyết nhiều năm của tập thể tác giả: Bùi Hiền, Nguyễn
Xuân Hòa, Trịnh Tất Đạt.
Bộ Từ điển bao gồm hơn 30.000 mục từ, là một công trình từ điển có giá trị biểu hiện
trên các phương diện chủ yếu sau:
1- Cung cấp cho bạn đọc một cách đầy đủ, hệ thống, cơ bản về những khái niệm, những
tri thức các chuyên ngành khoa học (gồm khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học
xã hội và nhân văn), về các mặt hoạt động khác trong đời sống của Việt Nam và thế
giới;
2- Tri thức trong bộ từ điển được thể hiện các khái niệm, thuật ngữ, các mục từ theo
chủ đề tri thức riêng;
3- Nội dung các mục từ được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có kết hợp hài hòa giữa kênh
chữ và kênh hình, phù hợp với mọi đối tượng tiếp nhận.
4- So với các công trình thuộc loại từ điển tương tự đã có trước đây, các mục từ được
trình bày trong bộ Từ điển Bách khoa phổ thông Việt Nam phong phú và hữu ích;
đặc biệt là các tác giả đã bổ sung thêm được nhiều mục từ mới mà các cuốn từ điển
trước chưa có; bổ sung thông tin đối với các mục từ có nội dung chưa thật đầy đủ,
chưa chính xác hoặc không còn phù hợp với thời điểm hiện tại...
Tác giả
vinhtq
Downloads
19
Đọc
2,816
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from vinhtq

Top