Từ điển Từ điển Bách khoa phổ thông Việt Nam (Quyển 1)

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq submitted a new resource:

Từ điển Bách khoa phổ thông Việt Nam (Quyển 1) - tu dien bach khoa, tu dien bach khoa nga viet

Từ điển bách khoa phổ thông Việt Nam là loại sách công cụ cơ bản dùng để tra cứu
khoảng 20.000 từ ngữ dưới dạng các mục từ chỉ các sự vật, hiện tượng, các khái niệm chuyên
môn, những tên người, tên đất, tên tổ chức, các sự kiện lịch sử xưa và nay chủ yếu về Việt
Nam và một phần về thế giới thường gặp hàng ngày trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã
hội hiện đại, trong các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn. Tất cả các đơn vị tri thức
trong từ điển đều được định nghĩa, giải thích...

Read more about this resource...
 
Top