Имена России

Имена России 1.0

No permission to download
Tác giả
Надежда Фосс
Xuất bản
Санкт-Петербург, Златоуст, 2010
Số trang
116
Cuốn sách "Những cái tên của nước Nga" là tư liệu về mười hai nhà lãnh đạo nước Nga - những người có ảnh hưởng lớn nhất về số phận nước Nga. Cuốn sách dành cho trẻ em nói tiếng Nga ở nước ngoài. Sách kèm bài tập và có đánh dấu nhấn âm.
tennga1-png.1392

В книге подобраны материалы о двенадцати лидерах проекта "Имя Россия" - людях, оказавших наибольшее влияние на судьбу России. Книга предназначена для русскоязычных детей, живущих за рубежом.

tennga2-png.1393
  • tennga1.png
    tennga1.png
    85.2 KB · Đọc: 913
  • tennga2.png
    tennga2.png
    67.6 KB · Đọc: 809
Tác giả
vinhtq
Downloads
47
Đọc
1,824
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from vinhtq

Top