Giáo trình học, SGK

Các giáo trình học tiếng Nga từ cơ bản đến nâng cao. Vui lòng KHÔNG đăng sách tiếng Nga chuyên ngành.

Top resources

Наше время 2-ая часть. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
135
Updated
Наше время. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
161
Updated
Как сказать «нет» - Людмила Ольхова vinhtq
Как сказать «нет» - Выражение отрицания в русском языке
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
15
Updated
Đây là cuốn giáo trình dùng để dạy tiếng Nga cho học viên khóa dự bị của Học viện Các LLVT Liên Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
123
Updated
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Hồng Nhung
Sách thực hành nói, dành cho người nước ngoài nghiên cứu tiếng Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
205
Updated
Ngữ pháp và động từ tiếng Nga bằng tiếng Anh (NXB Oxford) vietthanh.mta
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
312
Updated
В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ Hồng Nhung
Sách dành cho người đã qua trình độ nhập môn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
206
Updated
COLLOQUIAL RUSSIAN. THE COMPLETE COURSE FOR BEGINNERS (+ CD) Hồng Nhung
giáo trình học tiếng Nga dành cho người nói tiếng Anh bắt đầu học, gồm 1 cuốn sách và đĩa nghe
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
124
Updated
Русский язык: 5 элементов. Диагностические тесты vinhtq
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
44
Updated
Европа: XXI век - Châu Âu thế kỷ 21 vinhtq
Европа: XXI век. Учебное пособие по разговорной практике. Уровни B2–C1
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
27
Updated
русский язык для всех tieng nga
Tiếng Nga dành cho mọi người
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
113
Updated
Приглашение в Россию Часть 2 Учебник + CD vinhtq
Sách học tiếng Nga trung cấp (Базовый курс русского языка), có kèm audio, bài tập trắc nghiệm, ...
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
48
Updated
Приглашение в Россию Часть 1 Учебник + CD vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga vỡ lòng, có kèm audio, minh họa, bài hát và văn hóa cuối mỗi bài học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
78
Updated
Продолжаем изучать русский / Н. Ю. Царѐва, М. Б. Будильцева tienld
Продолжаем изучать русский / Н. Ю. Царѐва, М. Б. Будильцева
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
70
Updated
Окно в Россию. Часть 2. Учебник vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga nâng cao trình độ B2, C1 "Cửa sổ nhìn ra nước Nga" Phần 2 - 236 trang
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
80
Updated
Top