Văn Phạm Nga : Bạn Hỏi Tôi Đáp

Nix-Space

Thành viên thường
Các anh chj trong diễn đàn cho em hỏi khi nào dùng tính động từ bị động quá khứ dạng đầy đủ và khi nào dùng rút gọn ạ ???
Chân thành cảm ơn !
 

Tien Dung Nguyen

Thành viên thường
Các anh chj trong diễn đàn cho em hỏi khi nào dùng tính động từ bị động quá khứ dạng đầy đủ và khi nào dùng rút gọn ạ ???
Chân thành cảm ơn !
Tính động từ nó cũng giống tính từ bạn dùng nó khi mà bạn muốn nó bổ nghĩa cho danh từ đi kèm. Còn tính động từ rút gọn bạn sử dụng trong câu bị động và nó sẽ đóng vai trò là vị ngữ của câu.
Ví dụ :
1)я уже прочитал направленное вчера письмо от Компании - Подрядчика.
2)Письмо вчера мне направлено.
Trường hợp 1 tính động từ направленное đóng vai trò là định ngữ bổ nghĩa cho danh từ письмо
Trường hợp 2 tính động từ rút gọn направлено đóng vai trò vị ngữ trong câu.
 
Top