Trò chơi đánh trọng âm-nghe chuẩn và nói cũng hay

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Muốn nói 1 câu tiếng nga chuẩn thì phải nói đúng ngữ điệu câu và mỗi từ trong câu đó cũng phải nói chuẩn,nghĩa là nói đúng trọng âm của từ đó.Bạn nói chuẩn từ đó, khi gặp lại nó trong câu khác bạn sẽ nói chuẩn, vậy làm sao để biết được trọng âm của từ ở đâu ? câu trả lời luôn là:tra từ điển và thực hành giao tiếp thật nhiều.
Giờ chỉ nghe và với các quy tắc đơn giản sau, cả nhà thử xem đôi tai của mình thính đến mức độ nào nhé:
-âm tiết được nhấn trọng âm thường được đọc cao và dài hơn các âm tiết còn lại
-các âm tiết không được nhấn trọng âm thì đọc nhanh và lướt(bị giảm lược)
Nếu viết ví dụ như :âm "a,o,e ..." được nhấn trọng âm thì đọc như thế nào, lúc không nhấn trọng âm mà đứng ngay trước âm tiết được nhấn trọng âm hoặc cách âm tiết được nhấn trọng âm 1 âm tiết ...thì sẽ đọc ra sao.Quá khó để tượng tượng,giờ chúng ta hãy nghe và đánh trọng âm và tự rút ra cho bản thân mình trong cách đọc của mỗi âm chắc chắn sẽ hay và nhớ lâu hơn.


Mình đã đánh một đoạn trong sách tiểu sử Steve Job, đoạn sau dành cho cả nhà để thử đôi ta của mình xem nó thính đến mức độ nào.Đánh xong rồi thì đọc bắt chiếc và ghi âm lại xem có giống với cái bác đọc không nhé.Mỗi ngày mình sẽ post 1 đoạn để cả nhà cùng chơi , tranh thủ học thêm chút từ mới và cấu trúc câu.
P/s @Hứa Nhất Thiên vào đây chơi cùng với tớ cho vui hehe

Muốn đánh trọng âm thì cả nhà copy và dán vào word, chuyển về font tiếng nga, tắt vietkey , sau đó thì viết 0301 trước âm tiết cần đánh trọng âm rồi nhấn tổ hợp Alt + x

Mã chèn diễn đàn :
Предисло́вие: как появи́лась э́та кни́га

В нача́ле ле́та 2004 го́да мне позвони́л Стив Джобс. За го́ды на́шего знако́мства с ним
Перио́дически случа́лись при́ступы дружелю́бия, осо́бенно когда́ он плани́ровал вы́пустить.Но́вый проду́кт и хоте́л, что́бы я помести́л фо́то на обло́жку журна́ла Time и́ли рассказал́ о Нови́нке по CNN, где я тогда́ труди́лся. Но поско́льку я бо́льше не рабо́тал ни там, ни там, Стив объявля́лся неча́сто. Мы поболта́ли про Институ́т А́спена, куда́ я неда́вно перешел рабо́тать,и я пригласи́л его́ вы́ступить с ре́чью в на́шем ле́тнем ла́гере в Колора́до. Стив отве́тил, что прие́дет с ра́достью, но рече́й говори́ть не бу́дет. Вме́сто э́того предложи́л пройти́сь и побесе́довать.

Мне это показалось странным. Я еще не знал, что все серьезные разговоры Стив предпочитает вести во время долгих прогулок. Как выяснилось, он хотел, чтобы я написал его биографию. У меня только что вышла книга о Бенджамине Франклине, и я работал над следующей — об Альберте Эйнштейне. Разумеется, я в шутку поинтересовался, считает ли он себя преемником этих двух гениев. Я полагал, что карьера Джобса в самом разгаре, что впереди немало взлетов и падений, и отказался. Ответил, что, мол, не сейчас. Может, лет через десять-двадцать, когда он отойдет от дел.
 
Chỉnh sửa cuối:

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
mình không đánh dấu được trọng âm .Trò này hay nhưng mà mình cũng có thể tra từ điển để biết được trọng âm những từ mình không biết trọng âm mà .Mình có ý kiến là sau khi đánh trọng âm xong mình sẽ đọc lại rồi ghi âm và đăng lên cho mọi người cùng nghe xem thế nào !
tra thì nói làm gì nữa, nghe đọc rồi đánh xem có chuẩn không thì mới vui chứ.Giọng tớ cũng vịt gà lắm,đang luyện dần hehe
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг

Mã chèn diễn đàn :
cái của mình đây,không dễ ăn.(cả nhà có gạch đá thì nhè nhẹ thôi nhé :11.jpg:)Cả cái file audio thì dài lắm nên mình mởi đăng có 2 cái đoạn đầu của nó thôi mà, tớ đọc cái tớ đã đánh trọng âm và bắt chiếc giọng,ghi âm lại rồi đó.Còn cái đoạn còn lại thì phần cả nhà hehe đau hết cả họng mà lúc nghe cũng k hiểu là mình có đang nói tiếng nga luôn k nữa.Quá là bá đạo:14.jpg:
 
Chỉnh sửa cuối:

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
1- Nghe thế là chuẩn nhưng có đôi chỗ chấm phẩy, viết hoa chưa đúng :
В начале лета 2004 года мне позвонил Стив Джобс. За годы нашего знакомства с ним периодически случались приступы дружелюбия, особенно когда он планировал выпустить новый продукт и хотел, чтобы я поместил фото на обложку журнала Time или рассказал о новинке по CNN, где я тогда трудился.
2-Bạn đánh trọng âm cũng chuẩn, chỉ có 2 từ sai: Перио́дически; рассказал́
 
Last edited by a moderator:

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
1- Nghe thế là chuẩn nhưng có đôi chỗ chấm phẩy, viết hoa chưa đúng :
В начале лета 2004 года мне позвонил Стив Джобс. За годы нашего знакомства с ним периодически случались приступы дружелюбия, особенно когда он планировал выпустить новый продукт и хотел, чтобы я поместил фото на обложку журнала Time или рассказал о новинке по CNN, где я тогда трудился.
2-Bạn đánh trọng âm cũng chuẩn, chỉ có 2 từ sai: Перио́дически; рассказал́
Перио́дически-từ này thuộc quy tắc mà không biết sao cháu lại đánh sai nữa ạ.Quy tắc như này ạ: Những tính từ có hậu tố :-чес(кий),-ш(ий),-ий thi có trọng âm không đổi rơi ngay và âm tiết đứng đằng trước :
-чес(кий):Студе ́нческий
-ш(ий): Мла́дший
-ий :Вече́рний

những cái này là do cháu làm một số lần nên thấy như vậy bác ạ,cháu cũng không biết là có đúng không.
 

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг

Mã chèn diễn đàn :
cái của mình đây,không dễ ăn.(cả nhà có gạch đá thì nhè nhẹ thôi nhé :11.jpg:)Cả cái file audio thì dài lắm nên mình mởi đăng có 2 cái đoạn đầu của nó thôi mà, tớ đọc cái tớ đã đánh trọng âm và bắt chiếc giọng,ghi âm lại rồi đó.Còn cái đoạn còn lại thì phần cả nhà hehe đau hết cả họng mà lúc nghe cũng k hiểu là mình có đang nói tiếng nga luôn k nữa.Quá là bá đạo:14.jpg:
Mình góp ý chân thành thế này nhé, đừng giận:
Bạn chưa nên đọc bắt chước đọc nhanh như vậy, nếu cho người Nga thì họ chỉ nghe được vài từ riêng rẽ vì bạn đọc chưa rõ ràng, nuốt nhiều chữ cái , chưa đúng trọng âm và họ thậm chí sẽ hỏi: tiếng nước nào đấy? Bạn nên đọc chậm, rõ , đúng và khi chuẩn rồi thì nhanh dần lên cũng chưa muộn .
Tuy vậy, bạn xứng đáng được điểm 5+ за смелость
 
Chỉnh sửa cuối:

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Mình góp ý chân thành thế này nhé, đừng giận:
Bạn chưa nên đọc bắt chước đọc nhanh như vậy, nếu cho người Nga thì họ chỉ nghe được vài từ riêng rẽ vì bạn đọc chưa rõ ràng, nuốt nhiều chữ cái , chưa đúng trọng âm và họ thậm chí sẽ hỏi: tiếng nước nào đấy? Bạn nên đọc chậm, rõ , đúng và khi chuẩn rồi thì nhanh dần lên cũng chưa muộn .
Tuy vậy, bạn xứng đáng được điểm 5+ за смелость
Cám ơn bác rất nhiều ạ:57.jpg:.Cháu sẽ rút kigh nghiệm ở bài sạu Cháu đang học tại Bun, tiếng Bungaria và tiếng Nga thì dùng chung bảng chữ cái nhưng phát âm lại khác nhau.Bình thường cháu cũng ngại và ít nói tiếng nga vì ở đây cũng k có ai nói,cháu lại tự học tiếng nga do mê qua,hôm nay đợợc @Hứa Nhất Thiên cổ vũ nên mới dám liều như vậy
Bên Bun thì thang điểm là 6 bác ạ, cháu sẽ cố gắng để khi nào được duyệt là 6 mới thôi :73.jpg:


i

t
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Mình dũng cảm lắm mới dám đăng cái này lên nhưng mà học ngoại ngữ thì không sợ sai .Mình đọc cái này mà không đánh dấu trọng âm cho nên có lẽ sai trọng âm sai ngữ điệu tới 70 % nhưng để động viên tinh thần bạn tiengnga đồng thời cũng muốn nhờ bác Lê Thái Kì nhận xét cách phát âm của mình .Bác cứ mạnh tay nhận xét nha .Cháu thuộc vào diện sinh viên phát âm kém nhất một thời đó ạ .
tớ ngồi nghe để đánh có đoạn xíu đó thôi mà cũng gần 20 phút đấy(nghe đi nghe lại luôn) rồi sau đó thì luyện giọng-ngồi đọc bắt chiếc(gần 40 phút nữa) tổng cộng là 1 tiếng. Ít mà chuản,không cần nhiều,sai ở đâu thì đã có các bác ở diễn đàn góp ý.Anh em ta cố gắng để sau này còn bảo lại các em dưới nữa chứ :67.jpg:
tớ cũng k nghe được, chắc phải nhờ chuyên gia @vinhtq rồi:14.jpg:
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
@ Hứa Nhất Thiên

Mình nghe rồi, quả thật là khó hiểu, căng tai ra nghe cũng chỉ đoán được lõm bõm một số từ. Muốn nói tiếng Nga tốt thì bạn phải:

1) Rà soát lại vốn từ tiếng Nga của bạn: có rất nhiều từ bạn hiểu chúng nghĩa là gì, nhưng bạn nói sai trọng âm làm cho người nghe không hiểu, bạn phải xem lại và ghi nhớ thật chính xác trọng âm của từng từ.

2) Bạn không nên vội. Sai lầm của rất nhiều người đang học ngoại ngữ là sốt ruột, muốn tiến bộ nhanh nên cố gắng nói thật nhanh mà không biết rằng chính mình đang làm hại mình: một đứa bé mới chập chững đi chưa vững mà đã chạy thì chân cẳng sẽ líu ríu vấp vào nhau, ngã là tất nhiên – nếu bạn nói từng từ một còn chưa chuẩn mà đã cố nói thật nhanh thì các từ sẽ líu ríu dính vào nhau, bạn vấp liên tục, người nghe khó hiểu, kết quả là bạn sẽ càng nản.
Nên làm thế này: bạn cố gắng phát âm thật “nuột” từng từ
(làm sao đến mức bạn có thể tự tin được rằng chắc chắn mình phát âm đúng từ này, mình mà nói từ này ra thì chắc chắn người ngoại quốc sẽ hiểu), sau đó cố gắng nói chậm thôi, nhưng thật chuẩn. Bạn nói tuy hơi chậm nhưng người ta hiểu hết những gì bạn nói đương nhiên là tốt hơn so với việc bạn nói nhanh nhưng nói đi nói lại mấy lần mà người ta vẫn chưa hiểu. Bạn thử để ý xem: phần lớn người Việt nói tiếng Việt với tốc độ bình thường, chỉ có một số rất ít người nói nhanh thôi.

Tuyệt đối không nên cố gắng nói thật nhanh. Nói nhanh không có nghĩa là giỏi. Giỏi là nói với tốc độ bình thường mà người ngoại quốc hiểu được ngay. Rồi sau một thời gian giao tiếp thì tốc độ nói sẽ được nâng lên một cách hết sức tự nhiên, không cần phải cố. Mọi sự gò ép, lên gân đều có hại.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Các bạn thử đánh trọng âm cho đoạn văn này nhé:

Рассказываю вам о некоторых вещах, которые уже стали достоянием истории и не касаются нынешних руководителей Вьетнама. Кроме того, уверенa, что среди этих вещей будут детали, которые до сих пор неизвестны советским и российским историкам-вьетнамистам.


У Хо Ши Мина (p. 1890) были три ближайших соратника – Чыонг Тинь (p. 1908), Во Нгуен Зиап (p. 1911) и Фам Ван Донг (p. 1906). Они были наиболее образованными людьми среди вьетнамских руководителей первого поколения – Во Нгуен Зиап окончил юридический факультет ханойского университета, а Чыонг Тинь и Фам Ван Донг – колледжи. Все трое почти в совершенстве владели французским, как и сам Хо Ши Мин.

И все они, как и сам Хо Ши Мин, были не из бедных семей, иначе не смогли бы получить хорошее образование. Чыонг Тинь – cын помещика в провинции Намдинь (90 км к югу от Ханоя), Во Нгуен Зиап родом из провинции Куангбинь (чуть севернее 17 параллели), а Фам Ван Донг – из провинции Куанг-нгай (чуть ниже Хойана).

Чыонг Тинь (отец архитекторши – автора Crazy House в Далате) до 1957 г был генсеком партии (Хо Ши Мин был председателем партии и президентом республики). Он был главным теоретиком партии, его роль в партии примерно такая же, что и роль Суслова в Брежневские времена. Сам его псевдоним Чыонг Тинь (буквально: длинный [продолжительный] поход) говорит о его прокитайских наклонностях (поход Красной Армии Китая в 30-х годах был перведен на русский как “Великий поход”, однако на китайcком – “Длинный поход”). Чыонг Тинь был cлишком аккуратным человеком, ко всему скрупулезно относился, Фам Ван Донг отличался мягким характером и сдержанностью, а Во Нгуен Зиапа выделяла решительность, скрытая за общительностью интеллигента. Этими тремья людьми умело руководил мудрейший Хо Ши Мин. Он к ним относился одновременно и нежно, и властно, как старший брат к своим младшим братьям, а они его уважали, любили и немного боялись, как подобает младшим братьям. Вот вам семейный фактор.
 
Top