Tục Ngữ Nga Và Tục Ngữ Tương Đương Trong Tiếng Việt

Tục Ngữ Nga Và Tục Ngữ Tương Đương Trong Tiếng Việt 1

No permission to download
Tác giả
Nguyễn Tùng Cương
Xuất bản
NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2004
Số trang
260
tucngu1-png.1407


Sách Tục Ngữ Nga Và Các Đơn Vị Tương Đương Trong Tiếng Việt của soạn giả Nguyễn Tùng Cương giới thiệu hơn 1500 câu thành ngữ Nga và các đơn vị tương đương trong tiếng Việt.

tucngu2-png.1408
  • tucngu1.png
    tucngu1.png
    287 KB · Đọc: 3,034
  • tucngu2.png
    tucngu2.png
    241.5 KB · Đọc: 2,866
Tác giả
vinhtq
Downloads
392
Đọc
2,914
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from vinhtq

Top