Giáo trình học, SGK

Các giáo trình học tiếng Nga từ cơ bản đến nâng cao. Vui lòng KHÔNG đăng sách tiếng Nga chuyên ngành.

Top resources

Окно в Россию. Часть 1. Учебник (+ CD) vinhtq
  • Featured
Sách học tiếng Nga nâng cao trình độ B2, C1 "Cửa sổ nhìn ra nước Nga" Phần 1 - 192 trang
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
131
Updated
Русский язык как иностранный (Практический интенсивный курс) Hồng Nhung
Sách giáo khoa kèm MP3 dành cho sinh viên, học sinh mới bắt đầu học tiếng Nga
4.00 star(s) 2 ratings
Downloads
247
Updated
Данное учебное пособие предназначено для осуществления подготовки иностранных граждан к сертификацио
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
55
Updated
Русский язык для бизнесменов (ТРКИ1) hoanganh0408
Бизнес-курс русского языка рассчитан на 120 часов занятий как под руководством преподавателя, так и
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
115
Updated
Падежи! Ах падежи hoanganh0408
Книга представляет собой сборник лексико-грамматических упражнений с комментариями.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
85
Updated
Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 2 - V. G. Koxtomarova vinhtq
Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 2 - V. G. Koxtomarova
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
212
Updated
SGK tiếng Nga lớp 12 Nâng cao dorothy990518
Sách giáo khoa tiếng Nga lớp 12 nâng cao của NXB Giáo dục Việt Nam
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
290
Updated
SGK tiếng Nga lớp 11 dorothy990518
Sách giáo khoa tiếng Nga lớp 11 của NXB Giáo dục Việt Nam
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
327
Updated
SGK tiếng Nga lớp 10 dorothy990518
Sách giáo khoa tiếng Nga lớp 10 của NXB Giáo dục Việt Nam
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
379
Updated
Матрёшка: Элементарный практический курс русского языка CD S
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
37
Updated
Матрёшка: Элементарный практический курс русского языка Учебник S
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
30
Updated
Tiếng Nga - Русский язык vinhtq
Giáo trình học tiếng Nga Русский язык (Московкин Л.В.) dành cho khoa dự bị
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
171
Updated
Русский язык: 5 элементов. CD Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Аудиоприложение к учебному пособию по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
26
Updated
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Учебное пособие по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
21
Updated
Top