Sưu tầm Вова !

Пушка

Thành viên thường
Две школьницы разговаривают между собой:
- Ты знаешь, я беременна.
- А ты знаешь от кого?
- Да, от Вовочки.
- Как он к этому отнесся?
- Как настоящий джентльмен. Он попросил извинения.

Hai nữ sinh phổ thông tâm sự với nhau:
- Cậu biết không, tớ "dính" rùi.
- Thế có biết của ai không?
- Có, của Vô-va!
- Thế nó xử sự ra sao?
- Rất đàng hoàng. Nó đề nghị tớ thứ lỗi.

- Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок! - сказала учительница Вовочке.
- Почему один? Вдвоем с папой, - гордо ответил Вовочка недалекой учительнице.

- Không thể tưởng tượng được là một người có thể làm sai tới chừng ấy lỗi! - Cô giáo thốt lên với Vô-va.
- Tại sao lại một? Em với bố cùng làm đấy chứ, - Vô-va ưỡn ngực trả lời trước bà giáo thiển cận.

Холодно. Стоит Вовочка, руки в карманах штанов, весь трясется от холода. Подходит мужик, спрашивает:
- Что, замерз, малыш?
- Нет. Только я сам замерз. А малыша я руками грею.

Trời rét. Vô-va, tay đút túi quần, toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh. Có một bác đến bên quan tâm hỏi:
- Sao, cậu bé, cóng rồi hả?
- Không, chỉ có cháu cóng thôi. Còn cậu bé thì cháu đang lấy tay sưởi cho nó đây.

***

- Моя мама очень меня любит,- хвастает Вовочка.
- Почему ты так думаешь?
- Отцы у меня меняются каждый месяц, а меня она всегда оставляет.

- Mẹ tớ yêu tớ vô cùng, - Vô-va khoe khoang.
- Vì sao cậu lại nghĩ vậy?
- Mỗi tháng mẹ tớ thay một ông bố, chỉ có mỗi tớ là vẫn nguyên si.

- Моя мама очень меня любит,- хвастает Вовочка.
- Почему ты так думаешь?
- Отцы у меня меняются каждый месяц, а меня она всегда оставляет.
thử dịch như sau xem sao nhé:
- Bà bô tớ yêu tớ cực kỳ nhớ! - Vovochka vênh vác.
- Hừ, cậu bốc phét vừa thôi! Chắc gì?
- Sao không chắc! Bà bô tớ thay các ông bô xoành xoạch, mỗi tháng một ông, chỉ có tớ là bà ấy để lại mãi, chẳng bỏ bao giờ!


Учительница жалуется отцу Вовочки:
- Ваш сын назвал меня проституткой!
Отец ругает Вовочку:
- Это ещё что такое, сукин ты сын, неблагодарный! Учительница тебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоё собачье дело, чем она занимается после работы?!

Cô giáo quở trách bố Vô-va:
-Quý tử nhà ông gọi tôi là con điếm đấy!
Bố chửi Vô-va:
-Lại còn thế nữa, đồ chó cái, đồ vô ơn bạc nghĩa! Cô giáo có dạy mày không? Có! Có quan tâm đến mày không? Có! Vậy thì việc chó gì mà mày phải quan tâm ngoài dạy học cô ấy còn làm thêm cái gì?!

Вовочка подходит к отцу.
- Папа! А зачем на руках по 5 пальцев?
- Ну, смотри, сынок: Большой – чтобы «во!» показывать, указательным на дураков показывать, на безымянном кольцо носить, а мизинцем в носу ковыряться.
- А средний зачем?
- Вырастешь – узнаешь...
Ну, сын вроде вырос. Снова приходит.
- Так что там со средним пальцем-то?
- А этот палец, сын мой, для того, чтобы, когда к тебе жена ночью начинает приставать, тыкать в лоб и говорить «Дура! Мне же с утра на работу!»

Vô-va chạy lại gần bố:
- Bố ơi! 5 ngón trên bàn tay để làm gì ạ?
- Này nhé, con yêu: Ngón cái để giơ chỉ lên trời khi nào khen. Ngón trỏ để cắm vào thái dương giễu bọn ngốc. Ngón đeo nhẫn thì đương nhiên để đeo nhẫn. Ngón út thì để ngoáy mũi!
- Còn ngón giữa để làm gì vậy?
- Lớn lên con sẽ biết…
Lớn thêm một chút, Vô-va lại đến bên bố:
- Cuối cùng thì ngón giữa dùng để làm gì hả bố?
- Ngón tay đó, con trai của bố, nếu đang đêm mà bị vợ đòi, con hãy dí nó vào giữa trán vợ mà rằng: “Đồ ngu! Mai ông phải đi làm sớm!”
 
Top