Bài học НЕ ОЖИДАЛ ВАС ВСТРЕТИТЬ!

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг


Не ожидал вас встретить
> Không ngờ lại gặp anh/chị!
Đây là cách nói khi bất ngờ gặp một ai đó ở một nơi nào đó. Trong tình huống này còn có thể nói:
«не думал встретить вас». (Không nghĩ sẽ gặp lại anh/chị)
«Не думал, что встречу вас здесь». (Thật không nghĩ tôi lại gặp anh/chị ở đây)
«Как вы здесь оказались?». (Sao anh/chị lại đến đây?)
«Как вы сюда попали?». (Anh/chị tới đây như thế nào?)
Δ Ví dụ 1:
- Здравствуй, Лена.
- Здравствуй, Володя! Не ожидал встретить тебя в этом доме отдыха. Ты часто здесь бываешь?
Δ Ví dụ 2:
- Валя, это ты? Привет! Как ты попал к нам в город?
- Я поступил в университет.​
 
Top