Chuyên Đề Phi Châu

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
Chủ đề bổ trợ các bạn kiến thức văn hiến Phi Châu qua thăng trầm lịch sử. Tài liệu miễn phí bằng tiếng Nga và trình bày cho thanh thiếu nhi dễ tiếp thu.

 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
PHI CHÂU
Bổ Trợ Địa Lí Ngoại Khóa

 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
SO SÁNH ĐỊA VỰC PHI CHÂU VÀ ÚC CHÂU
Bổ Trợ Địa Lí Lớp Đệ Lục


 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
HOÀN CẢNH TỰ NHIÊN PHI CHÂU
Bổ Trợ Địa Lí Lớp Đệ Lục


 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
PHI CHÂU
Bổ Trợ Địa Lí Lớp Đệ Thất

 
Top