lich su

 1. Cynir

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Trường đại học kiến thiết tương lai Á Châu

  Ernest Lương-minh-Đức (Hương-Cảng Trung-văn Đại-học) TRƯỜNG ĐẠI-HỌC KIẾN-THIẾT TƯƠNG-LAI Á-CHÂU Ngọc-Giao dịch ngữ Ngày nay, Mãn Châu Quốc là cái tên phổ biến đối với những sử gia tận tâm. Hễ lần nào được nhắc, nó thường được hiểu rằng cảnh sống tủi nhục của Phổ Nghi hoàng đế dưới danh phận...
 2. Cynir

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Chuyên đề Hi Lạp

  Chủ đề bổ trợ các bạn kiến thức văn hiến Hi Lạp qua thăng trầm lịch sử. Tài liệu miễn phí bằng tiếng Nga và trình bày cho thanh thiếu nhi dễ tiếp thu.
 3. Cynir

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Chuyên đề La Mã

  Chủ đề bổ trợ các bạn kiến thức văn hiến La Mã qua thăng trầm lịch sử. Tài liệu miễn phí bằng tiếng Nga và trình bày cho thanh thiếu nhi dễ tiếp thu. Thành Roma làm chốn thần-kinh cho một đế-quốc chiếm-nô trong khoảng ngàn năm, cho đến khi để tuột xước-hiệu về các rợ Germania và Francia. Theo...
 4. Cynir

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Cộng Hòa Novgorod (1136–1478)

  Cộng Hòa Novgorod (Господинъ Великiй Новгородъ, Новгородская республика, "Đại Tân-thành cộng-hòa quốc" / via-li-ki náp-gờ-rất) là giai đoạn lịch sử trọng yếu không chỉ với thời kì Bang Liên Rus mà toàn thể tiến trình lịch sử Nga. Khi thỉnh các cố vấn về việc thiên đô, có lẽ sa hoàng Pyotr Đệ...
 5. Cynir

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Triều Romanov (Романовы)

  Triều đại Romanov (Романовы) khởi sự năm 1613 và kết thúc năm 1917. Đây là giai đoạn chứng kiến nước Nga chuyển hóa dữ dội của từ một bá quốc trung bình ở rìa hai đại châu để trở nên liệt cường thế giới. Người Nga cũng bước đầu kiến tạo bản sắc trên cơ sở vận động Âu hóa liên tục và thậm chí đã...
 6. Cynir

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Vương Quốc Phổ (1525–1947)

  Các tài liệu cổ điển Việt Nam vẫn phiên âm Phổ Lỗ Sĩ để chỉ một quốc gia hoặc chủng tộc nhỏ án ngữ dải duyên hải Nam Baltika. Lịch sử Phổ chỉ non năm thế kỉ nhưng có vị trí trọng yếu trong cuộc kiến thiết văn hiến Âu châu hiện đại. Người Phổ tuy không còn nhưng được các quốc gia Nam Baltika, gồm...
 7. L

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Liên Bang Nga (Российская Федерация)

  ĐỀ ÁN DỊCH SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ NGA RA TIẾNG VIỆT Dự án vẫn đang trong quá trình thực hiện, hiện đã được khoảng 1/3 khối lượng công việc Cuốn sách này được biên soạn năm 1999, tức sau khi Liên Xô sụp đổ, cập nhật tới năm 2000, gồm 16000 từ do 1 trường đại học ở Nga biên soạn cho sinh viên, vì...
 8. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Triều Ryurik (Рюриковичи)

  THỐNG NHẤT RUS SAU LOẠN MÔNG THÁT Bải giảng sử Nga về quá trình thống nhất nước Nga sau cuộc xâm lăng của nhà nước Mông Cổ dưới thời Ivan I, Ivan II và Ivan III. Chiến tranh, công trạng của mỗi đời vua. Bắt đầu xuất hiện tên gọi Россия thay cho Русь. THỜI ĐẠI LOẠN 1598 - 1613 «Смута»...
Top