Bài Trắc Nghiệm

thuynga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Đây là bộ trắc nghiệm a1 đủ các kĩ năng
mỗi kĩ năng gồm có 1 bài test, bảng đánh giá điểm và đáp án
phần test nghe mình chưa ghi âm đk, sẽ bổ sung sớm nhất có thể :)

Đây là đề chuẩn B1
phần từ vựng ngữ pháp, đọc và viết
đây phần nghe
http://www.ronik.org.pl/images/files/download/B1audio.mp3

Đề Á hoàn chỉnh
http://www.ronik.org.pl/images/files/download/A1audio.mp3
 

Attachments

  • Tests 1.pdf
    487.5 KB · Đọc: 4,457
  • test_b1_torfl_trki.pdf
    125.4 KB · Đọc: 1,468
  • A1.doc
    267.5 KB · Đọc: 627

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Last edited by a moderator:

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Тренировочные тесты по лексике и грамматике
http://www.tiengnga.net/de-thi/b2
диск 3:II сертификационный уровень (В2)).
Тесты включают в себя следующие грамматические темы:
— «Склонение имён существительных, прилагательных, местоимений в единственном и множественном числе»;
— «Спряжение, время, вид глагола»
- «Глаголы движения»;
- «Глагольные приставки»;
- «Управление глагола»;
- «Краткие и полные формы прилагательных»;
— «Сложное предложение»;
— «Причастие»;
— «Деепричастие».

Лексика, представленная в тестах, отобрана в соответствии с лексическими минимумами соответствующего уровня.

Типы упражнений
Множественный выбор

Имеется печатный вариант: Тесты, тесты, тесты... : пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике. — СПб. : Златоуст, 2007. — 140 с.Желаем удачи!


http://www.tiengnga.net/de-thi/b2
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Тренировочные тесты по лексике и грамматике
Издатель: ЗАО «Златоуст»

Общая информация

Данное пособие представляет собой набор тренировочных тестов по лексике и грамматике
русского языка
диск 2: I сертификационный уровень (В1);
http://www.tiengnga.net/de-thi/b1/
Оно предназначено для подготовки иностранных учащихся к тестированию на соответствующий уровень владения русским языком как иностранным.

Тесты включают в себя следующие грамматические темы:
— «Склонение имён существительных, прилагательных, местоимений в единственном и множественном числе»;
— «Спряжение, время, вид глагола»;
— «Сложное предложение»;
— «Причастие»;
— «Деепричастие».
http://www.tiengnga.net/de-thi/b1/
Лексика, представленная в тестах, отобрана в соответствии с лексическими минимумами соответствующего уровня.

Типы упражнений
Множественный выбор
http://www.tiengnga.net/de-thi/b1/
Имеется печатный вариант: Тесты, тесты, тесты... : пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике. — СПб. : Златоуст, 2007. — 140 с.
 

Đeo Kính

Thành viên thường
Mọi người ơi. Hôm trước tớ thi kết thúc học phần trình độ A2. Có bài tập như thế này:
1. Професия(А) врача нужна(Б) болышая(Г) любовь к людям(Д).
2. Первое(А) мая(Б) все(Г) мы отдыхаем(Д).
3. Дочка(А) очень похожа(Б) на(Г) матери(Д).
4. Вчера на(А) улице было(Б) много(Г) человеков(Д).
Mọi người cho tớ xin cái đáp án đúng với. Cám ơn mọi người nhiều :)
 
Top