Тесты по русской фонетике

Тесты по русской фонетике 1

No permission to download
Tác giả
Балыхин Т.М., Нетёсина М.С.
Xuất bản
Moscow, 2008
Số trang
88
Gồm phần nghe, sách bài tập và sách giải.

Gồm 200 bài tập, gồm các phần:
1. âm và chữ cái
2. Trọng âm
3. Ngữ điệu
Các bài nghe có mức độ khó dần theo các trình độ B1-C2
Tác giả
Hồng Nhung
Downloads
179
Đọc
1,934
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hồng Nhung

Top