Resources by Lê Huỳnh Đức

Инженерные науки - khoa học kĩ thuật L
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành kĩ thuật
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
200
Updated
Международная торговля - Thương mại quốc tế L
Giáp trình luyện đọc tiếng Nga chuyên ngành Thương mại quốc tế
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
91
Updated
Экономика - Kinh tế học L
Giáo trình luyện đọc tiếng nga chuyên ngành kinh tế
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
116
Updated
Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn L
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành dành cho khối ngành nhân văn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
73
Updated
Культурология - Văn hóa học L
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn văn hóa học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
55
Updated
Философия - Triết học L
Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành, bộ môn Triết học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
73
Updated
Введение в литературоведение - Nhập môn nghiên cứu văn học L
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
62
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
57
Updated
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 + CD (элементарный) L
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 + CD (элементарный)
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
224
Updated
Диалоги А1 2016-04-15
Bài nghe dành cho các bạn mới làm quen với tiếng Nga từ 1-3 tháng
4.50 star(s) 2 ratings
Downloads
227
Updated
Top