Resources by Hồng Nhung

УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ Hồng Nhung
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
201
Updated
COLLOQUIAL RUSSIAN. THE COMPLETE COURSE FOR BEGINNERS (+ CD) Hồng Nhung
giáo trình học tiếng Nga dành cho người nói tiếng Anh bắt đầu học, gồm 1 cuốn sách và đĩa nghe
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
124
Updated
ЧИТАЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ - ЧАСТЬ 1 Hồng Nhung
Sách tập đọc dành cho người bắt đầu học tiếng Nga
2.00 star(s) 1 ratings
Downloads
265
Updated
BASIC RUSSIAN: A GRAMMAR AND WORKBOOK Hồng Nhung
Sách ngữ pháp cơ bản dành cho người biết tiếng Anh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
159
Updated
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ -  116 текстов для чтения, изучения и развлечения Hồng Nhung
Đây là tuyển tập gồm 116 truyện ngắn và các trích đoạn truyện của các nhà văn nổi tiếng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
163
Updated
ЗНАКОМИТЬСЯ ЛЕГКО, РАССТАВАТЬСЯ ТРУДНО Hồng Nhung
Tài liệu phục vụ cho các khoá giao tiếp tiếng Nga cấp tốc, giúp phát triển kỹ năng nói.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
126
Updated
ПОГОВОРИМ О ТОМ О СЁМ Hồng Nhung
Tài liệu giúp phát triển kỹ năng nói trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
165
Updated
Top