Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному.

Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному. 2015-05-23

No permission to download
Tác giả
И.С. Иванова, Л.М. Карамышева, Т.Ф. Куприянова, М.Г. Мирошникова
Xuất bản
2011, Zlatous
Số trang
364
Nội dung tài liệu bao gồm: phần lý thuyết (lời bình + các bảng ghi nhớ) và phần thực hành (gồm các bài tập phát triển các kỹ năng ngôn ngữ). Kết thúc mỗi một đề tài ngữ pháp đều có những bài đọc được trích dẫn từ các tác phẩm văn học hoặc các bài báo.
 • 1.png
  1.png
  73.9 KB · Đọc: 854
 • 2.png
  2.png
  72.8 KB · Đọc: 834
 • 3.png
  3.png
  76.3 KB · Đọc: 833
Tác giả
Hồng Nhung
Downloads
297
Đọc
2,313
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hồng Nhung

Top