ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО! 2015-07-27

No permission to download
Cuốn sách gồm 16 bài với 16 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống. Trong mối bài người học được cung cấp không chỉ từ vựng, mẫu câu liên quan mà còn có những giải thích ngữ pháp và bài tập luyện kèm theo.
16 chủ đề:
 1. Chào hỏi, hỏi thăm
 2. Làm quen, giới thiệu họ tên
 3. Nghề nghiệp
 4. Quốc tịch
 5. Ngôn ngữ
 6. Nói về bản thân
 7. Nói chuyện điện thoại
 8. Phương hướng trong thành phố
 9. Đi cửa hàng
 10. Thời tiết
 11. Sức khỏe
 12. Ngày của tôi
 13. Thời gian rảnh rỗi. Mời khách tới nhà
 14. Sở Thích
 15. Đi chơi
Tác giả
Hồng Nhung
Downloads
495
Đọc
2,025
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Hồng Nhung

Top