50 русских текстов. Книга для чтения на русском языке для иностранцев

50 русских текстов. Книга для чтения на русском языке для иностранцев 2015-02-06

No permission to download
Số trang
169
Sách gồm 50 bài đọc được tuyển chọn (viết lại đơn giản) cho những người học tiếng Nga như ngôn ngữ thứ 2 của mình. Sau mỗi bài đọc có các câu hỏi để kiểm tra mức độ đọc hiểu và nắm bắt nội dung của người đọc
Tác giả
tieng nga
Downloads
205
Đọc
2,366
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tieng nga

Top