xin loi

  1. Anh Anh

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Ну что вы, с кем этого не бывает

    Ну что вы (ты), с кем этого не бывает - Đâu thế được, ai mà chẳng phải gặp chuyện đó (này...)/ Lại mày nữa, chuyện này ai mà tránh được... Đây là cách nói thể hiện hiểu và thông cảm cho đối tác. Trong những tình huống tương tự còn có thể nói Ну что вы, с кем такого не случается (происходит) -...
Top