Tài liệu ХИМИЯ. ШКОЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

ХИМИЯ. ШКОЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК - Cẩm nang hoá học phổ thông

View attachment 1686
Cuốn cẩm nang chia làm 5 phần chính:
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (hoá học vật lý)
2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (hoá vô cơ)
3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (hoá hữu cơ)
4. ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (hoá học trong môi trường xung quanh)
5. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (các vấn đề chung)

Tại mỗi phần có giải thích các hiện tượng cô đọng-xúc tích, có hình vẽ minh hoạ dễ hiểu.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top