Sưu tầm УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - câu điều kiện

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Đây là lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong tiếng nga .
Tài lieu được trích ra từ cuốn "ПРАКТИЧЕСКОЕ СПОСОБИЕ ПО СИНТАКСИСУ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ" của nhà xuất bản "высшая школа".
http://www.tiengnga.net/условные-предложения-cau-dieu-kien/

 
Top