Truyện cho bé (Рассказы для детей)

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
Thông qua những truyện nhẹ nhàng hàm súc, tin rằng các bạn các em thêm yêu và hiểu tâm hồn Nga. Hãy đọc để cảm nhận !
Надеюсь, что эти рассказы с иллюстрациями помогут вьетнамским детям еще больше полюбить и понять русскую душу.

 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
KATYA Ở THÀNH PHỐ ĐỒ CHƠI

 
Top