Tài liệu Trang web luyện đọc hiểu tiếng Nga theo trình độ

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Thực tế cho thấy, người học tiếng Nga, đặc biệt là các bạn ở nhà muốn tìm những cuốn truyện hay bài đọc hiểu phù hợp với trình độ hiện tại của mình là không hề dễ, do những cuốn sách đó vốn cũng rất hiếm. Vậy nên mình giới thiệu với các bạn 1 trang web mang tên Текстотека ЦМО - http://texts.cie.ru/Các bạn chú ý đến phần MY COURSES. Trong đây có tách bạch các phần:
1. Элементарный уровень (trình độ ban đầu)
2. Базовый уровень (trình độ cơ bản)
3. Первый сертификационный уровень (trình độ nâng cao cấp 1)
4. Второй сертификационный уровень (trình độ nâng cao cấp 2)
5. Материалы прессы (tài liệu báo chí)
6. Современная российская проза (truyền ngắn hiện đại)
7. Путеводитель по Москве (hướng dẫn du lịch Moscow)
8. Для детей соотечественников
9. Для учащихся стран СНГ

Trong các phần này đều có chứa các bài đọc phù hợp với trình độ của các bạn, ngoài ra trong mỗi bài đọc đều có phần лексика giúp các bạn giải thích nghĩa của các từ khó trong bài và các bài tập đi kèm.
Riêng trong phần 1 (элементарный уровень) có phần nghe đi kèm với bài đọc. Bài nghe chậm, được đọc rõ ràng, rất phù hợp cho các bạn mới học.

Hi vọng thông tin này giúp ích cho các bạn!:):):)
 
Top