Bài học Tiếng Nga hội thoại chủ đề bài 5: Bán hải sản

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Học Tiếng Nga qua các bài hội thoại, phần II bài "bán hải sản". Bài làm theo yêu cầu của một bạn ở Nha Trang.
Các bạn lưu ý là bài học "Bán hải sản gồm có 3 phần":
Phần I: Cách gợi khách vào nhà hàng của mình.
Phần II: Hội thoại 1
Phần III: Hội thoại 2 (Tức là bài ngày hôm nay dưới đây).
 
Top