Bài học Tiếng Nga giao tiếp cơ bản bài 10 - Cách 4 trong tiếng Nga

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Cách 4 trong Tiếng Nga.
Tiếp tục ra bài học sử dụng danh từ & tính từ trong Tiếng Nga. Hôm nay chúng ta học các trường hợp sử dụng cách 4, hai nhóm chia động từ, đại từ nhân xưng ở cách 4.
 
Top