Bài học Tiếng Nga giao tiếp cơ bản bài 08 - Số từ trong tiếng Nga

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Số đếm trong Tiếng Nga: Cách biến đổi số đếm trong Tiếng Nga thật là đau đầu: Số 1 biến đổi theo giống đực, giống cái, giống trung và số nhiều. Số 2 biến đổi theo giống đực+Giống trung và giống cái có định dạng riêng. Đó mới chỉ là cách 1, còn sang 5 cách còn lại nữa thì cả là ...rất nhiều vấn đề. Vậy học làm sao cho nhớ hết? Trong bài có câu trả lời đơn giản và hiệu quả!
 
Top