Đề thi Тесты, тесты, тесты... II сертификационный уровень

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
vinhtq đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Тесты, тесты, тесты... II сертификационный уровень - Sách luyện thi tiếng Nga trình độ II kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp

Тесты, тесты, тесты... II сертификационный уровень пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике /
Т. И. Капитонова [и др.]. — 4-е изд. — Санкт-Петербург: Златоуст, 2010. — 152 с. — ISBN 978-5-86547-447-0.
View attachment 1459
Bìa sách

View attachment 1460

Giới thiệu sách

View attachment 1463
Danh mục sách

View attachment 1461
Bài tập trong sách

View attachment 1462

Đáp án bài tập cuối sách

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top