Tài liệu Тесты, тесты, тесты... (3-ий серт. уровень)

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Тесты, тесты, тесты... (3-ий серт. уровень) - Tài liệu luyện thi C1

Tài liệu này bao gồm các bài ôn luyện liên quan tới các chủ đề được coi là phức tạp nhất trong tiếng Nga và các bài kiểm tra tổng hợp:
1. Thể của động từ
2. Động từ và tiền tố đi kèm
3. Trạng động từ
4. Tính từ ngắn đuôi và tính động từ.
5. Tính từ ngắn đuôi và tính từ đầy đủ
6. Đại từ và trạng từ không xác định
7. Câu ghép
8. Từ đồng âm
9. Cum từ cố định, thành ngữ

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top