Tài liệu СПРАВОЧНИК-ТРЕНИНГ ПО РУССКИМ ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

СПРАВОЧНИК-ТРЕНИНГ ПО РУССКИМ ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ - Cẩm nang học và ôn tập về động từ chuyển động trong tiếng Nga

Tài liệu tổng hợp những ý nghĩa chính của động từ chuyển động của cả 2 nhóm, xác định ý nghĩa của các động từ chuyển động có tiền tố, nghĩa bóng của động từ chuyển động.

Lý thuyết được giải thích thông qua hình vẽ và các bảng tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu.

Bài tập đa dạng và dễ hiểu, gần gũi với giao tiếp hàng ngày.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top