Tài liệu Русский язык в упражнениях

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hồng Nhung đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Русский язык в упражнениях - Sách bài ngữ ngữ pháp tiếng Nga dành cho người bắt đầu học

Tài liệu thực hành tiếng Nga có thể được sử dụng như tài liệu bổ sung dành cho bất kỳ khóa học dành cho người bắt đầu học tiếng Nga.
Tài liệu bao gồm các dạng bài tập đa dạng, hướng tới việc đảm bảo sử dụng đúng và chắc các kỹ năng ngữ pháp cần thiết nhất trong hoạt động lời nói bằng tiếng Nga.
Có nhiều bài tập được đưa lời giải ở cuối tài liệu.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top