Tài liệu РУССКИЙ ЯЗЫК: ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ БОЕВОГО УСТАВА)

nhan1980

Thành viên thân thiết
Наш Друг
nhan1980 đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

РУССКИЙ ЯЗЫК: ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ БОЕВОГО УСТАВА) - Đây là cuốn giáo trình dùng để dạy tiếng Nga cho học viên khóa dự bị của Học viện Các LLVT Liên Nga

Tài liệu được dùng để dạy cho học viên biết đọc, hiểu được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực quân sự, làm cơ sở để tri giác tài liệu sau này của người học.

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top