Công cụ Nền tảng 1С:Образование hỗ trợ cho các chương trình học tiếng Nga

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Платформа "1С:Образование" является системой программ для поддержки и
автоматизации образовательного процесса. В конкретный продукт, входящий в
систему программ "1С:Образование", включаются те функции и возможности,
которые отвечают назначению этого продукта. С помощью системы программ
"1С:Образование" можно создавать и использовать в учебном процессе различные
образовательные комплексы. Образовательные комплексы могут содержать в себе
разнообразные наглядные, справочные, тестовые и другие материалы.

"1С:Образование" может устанавливаться в локальном или сетевом
(клиент-серверном) варианте. В последнем случае несколько пользователей могут
работать с системой одновременно с разных клиентских ПК. Вне зависимости от
варианта установки "1С:Образование" является многопользовательской системой,
в которой информация о прохождении учебного материала, а также объекты,
созданные пользователем, для каждого пользователя хранятся индивидуально.

ВНИМАНИЕ! При запуске приложений, если это не изменено при помощи модуля
"Администратор" системы программ "1С:Образование" (их краткое описание
см. ниже), вы можете воспользоваться одним из трех логинов (ввод с учетом
регистра, пароль "пустая строка"):

"sa" – для пользователя с правами администратора;
"Учитель" – для пользователя с правами учителя;
"Ученик" – для пользователя с правами ученика.
Đây là một nền tảng bổ trợ cho chương trình học ngữ âm tiếng Nga theo tình huống. CHương trình nặng 500 MB, có thể cài trên máy đơn, hoặc hệ thống máy chủ- khách. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên máy đơn nền tảng này.

Yêu cầu:
Máy bạn đang chạy Windows XP, hoặc Windows 7 32 bit và có hỗ trợ tiếng Nga đầy đủ phục vụ cho giao diện cài đặt. Nếu máy bạn không thuộc hai nhóm trên, xin bạn vui lòng cài đặt Windows XP tiếng Nga dành cho Windows 7 / hoặc dành cho Windows 8-8.1 trước.

Máy bạn có cài sẵn một chương trình tạo đĩa ảo, ở đây mình dùng UltraISO. Nếu bạn chưa có, bạn có thể tham khảo cách cài đặt và kích hoạt UltraISO Cài đặt và kích hoạt UltraISO (phần mềm quản lý tệp ISO, tạo ổ đĩa ảo) tại đây.

Máy bạn đã cài Flash Player, nêu bạn chưa cài, bạn có thể làm theo hướng dẫn cài FlashPlayer cho máy tính tại đây.

Thực hiện:

B1: Các bạn tải tệp eticket1.iso (549.4Mb) theo liên kết này.


B2: Nếu bạn đang dùng máy ảo Windows XP tiếng Nga dành cho Windows 7/8/8.1, bạn cần sao chép từ ổ đĩa của máy vào ổ lưu trữ của máy ảo (Thư mục tài liệu của tôi như hình chẳng hạn)B3: Các bạn nhấp phải chuột vào tệp eticket1.iso vừa tải về, sau đó tạo ổ đĩa ảo theo hướng dẫn như hình.B4: Truy cập ổ đĩa ảo (ở đây là ổ E), chạy file cài đặt SetupEdu.exeB5: Hoàn tất quá trình cài đặt theo hướng dẫn bên dưới, hoặc bạn có thể tùy biến theo ý thích mình tại công đoạn này.

Đến đây, các bạn có thể nhấn Закрыть để đóng quá trình cài đặt

B6: Các bạn truy cập Menu Пуск / Все Программы / 1С Образование / Администратор
để tạo thêm người dùng, tạo mật khẩu nếu cần. Nếu bạn không cần chuyên sâu, chỉ học cho cá nhân, thì bước này bạn có thể bỏ qua, chỉ cần bạn thấy chương trình đã xuất hiện như hình bên dưới là ổn.

Tên đăng nhập mặc định dành cho SuperAdmin là : sa , mật khẩu bạn để trống.

 
Chỉnh sửa cuối:
Top