Đã trả lời Mọi người sửa giúp em bài dịch này với

Myfamily

Thành viên thường
Классический руссий балет
Если есть на свете искусство, способное покорить без исключения все сердца, проникнуть в глубину человеческой души, заставив ее радоваться – ликовать - или плакать, сопереживать, захватить мысли зрителя, который, поглощенный увиденным, задумается о том, что нового он узнал, о чем подумал, чем восхитился или чему ужаснулся, - то это искусство классического танца, балет.
«Балет есть часть общей хореографии, общего ликования, захватывающего отдельных людей, их группы и толпы. Орудием этого ликования является танец. На балетной сцене, как и на всякой другой сцене, развертывается подобие жизни в сказочной обстановке, несущей людям опасности, удары, интриги, очарование и разочарование. Сама смерть иногда фигурирует в балете и даже целое кладбище. Но все в общем – печаль и радость – дано не в обычных грубоватых формах повседневной жизни, а в некотором парадном облачении. Оно обвито светлой дымкой ликования, где печаль уже усладилась, а радость задумалась. Но это все только внешний покров балетного представления. Истинное содержание его открывается в самих танцах», - так охарактеризует это искусство балетовед и философ классического танца, критик начала ХХ века А.Л. Волынский.
Ballet Nga cổ điển
Nếu trên trái đất có một loại nghệ thuật có khả năng chinh phục mọi trái tim, đi sâu vào tâm hồn con người, khiến cho nó vui vẻ - hân hoan – hay đau buồn, chiếm lấy tư tưởng của khán giả, người bị thu hút bởi những cái mà họ xem, suy ngẫm về những điều họ thấy mới mẻ, về những gì suy nghĩ trong chốc lát, ngưỡng mộ những gì hay kinh sợ điều gì, - đó chính là nghệ thuật múa cổ điển, Ballet.
“Ballet là một phần của vũ đạo tổng thể, niềm hân hoan chung, thu hút từng cá nhân, nhóm và những đám đông. Múa được xem là một vũ khí của niềm hân hoan này. Trên sân khấu ballet cũng giống như những sân khấu khác, nó được xây dựng giống cuộc sống trong bối cảnh cổ tích, đem đến cho mọi người sự cuốn hút và nỗi thất vọng bởi những mối nguy hiểm, những cuộc tấn công, những âm mưu. Tự tử thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong ballet, và thậm chí là cả nghĩa trang. Nhưng nhìn chung - nỗi buồn và niềm vui – không phải là các hình thức thô sơ bình thường của cuộc sống hằng ngày, mà dưới hình thức của bộ lễ phục quân đội. Nó được bao bọc bởi một màn sương sáng của niềm hân hoan, nơi nỗi buồn đã đi xa, và chỉ nghĩ đến niềm vui. Nhưng tất cả chỉ là vỏ ngoài của buổi trình diễn ballet. Nội dung chân thật của nó được thể hiện trong chính những điệu múa”, - đây là đặc trưng của nghệ thuật này chuyên gia ballet, nhà triết học múa cổ điển, nhà phê bình của những năm đầu thế kỉ XX, Volyn.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Классический руссий балет
Если есть на свете искусство, способное покорить без исключения все сердца, проникнуть в глубину человеческой души, заставив ее радоваться – ликовать - или плакать, сопереживать, захватить мысли зрителя, который, поглощенный увиденным, задумается о том, что нового он узнал, о чем подумал, чем восхитился или чему ужаснулся, - то это искусство классического танца, балет.
«Балет есть часть общей хореографии, общего ликования, захватывающего отдельных людей, их группы и толпы. Орудием этого ликования является танец. На балетной сцене, как и на всякой другой сцене, развертывается подобие жизни в сказочной обстановке, несущей людям опасности, удары, интриги, очарование и разочарование. Сама смерть иногда фигурирует в балете и даже целое кладбище. Но все в общем – печаль и радость – дано не в обычных грубоватых формах повседневной жизни, а в некотором парадном облачении. Оно обвито светлой дымкой ликования, где печаль уже усладилась, а радость задумалась. Но это все только внешний покров балетного представления. Истинное содержание его открывается в самих танцах», - так охарактеризует это искусство балетовед и философ классического танца, критик начала ХХ века А.Л. Волынский.
Ballet Nga cổ điển
Nếu trên trái đất có một loại nghệ thuật có khả năng chinh phục mọi trái tim, đi sâu vào tâm hồn con người, khiến cho nó vui vẻ - hân hoan – hay đau buồn, chiếm lấy tư tưởng của khán giả, người bị thu hút bởi những cái mà họ xem, suy ngẫm về những điều họ thấy mới mẻ, về những gì suy nghĩ trong chốc lát, ngưỡng mộ những gì hay kinh sợ điều gì, - đó chính là nghệ thuật múa cổ điển, Ballet.
“Ballet là một phần của vũ đạo tổng thể, niềm hân hoan chung, thu hút từng cá nhân, nhóm và những đám đông. Múa được xem là một vũ khí của niềm hân hoan này. Trên sân khấu ballet cũng giống như những sân khấu khác, nó được xây dựng giống cuộc sống trong bối cảnh cổ tích, đem đến cho mọi người sự cuốn hút và nỗi thất vọng bởi những mối nguy hiểm, những cuộc tấn công, những âm mưu. Tự tử thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong ballet, và thậm chí là cả nghĩa trang. Nhưng nhìn chung - nỗi buồn và niềm vui – không phải là các hình thức thô sơ bình thường của cuộc sống hằng ngày, mà dưới hình thức của bộ lễ phục quân đội. Nó được bao bọc bởi một màn sương sáng của niềm hân hoan, nơi nỗi buồn đã đi xa, và chỉ nghĩ đến niềm vui. Nhưng tất cả chỉ là vỏ ngoài của buổi trình diễn ballet. Nội dung chân thật của nó được thể hiện trong chính những điệu múa”, - đây là đặc trưng của nghệ thuật này chuyên gia ballet, nhà triết học múa cổ điển, nhà phê bình của những năm đầu thế kỉ XX, Volyn.
Hơi phóng tác, nhưng không sao, dịch văn học như thế là được. Có vài chỗ theo tôi là chưa chính xác, bạn xem lại nhé:
Сама смерть - Tự tử
в некотором парадном облачении - dưới hình thức của bộ lễ phục quân đội.
так охарактеризует - đây là đặc trưng
А.Л. Волынский - Volyn
 
Top