Sưu tầm КАЖЕТСЯ, МЫ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ – những câu nói tiếng Nga thông dụng

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Đây là cách nói khi trong lúc giới thiệu làm quen bạn cảm thấy đối phương có vẻ quen. Trong những tình huống này còn có thể nói:
  • «Я где-то вас видел» (tôi hình như đã gặp anh ở đâu đó);
  • «Мы, кажется, когда-то встречались (chúng ta hình như đã có lúc gặp nhau);
  • «Кажется, мне знакомо ваше лицо» (tôi thấy khuôn mặt anh có vẻ rất quen).

Ví dụ:


- Познакомьтесь, пожалуйста. Это Миша. А это Лилия.
- Очень приятно. О вас много слышал.
- Здравствуйте, Миша. Кажется, мы где-то встречались. Может в городском музее.
- Возможно. Я часто там бываю.

- Các bạn hãy làm quen nhau đi. Đây là Misa. Còn đây là Lylia.
- Rất vui. Tôi đã nghe nói nhiều về anh.
- Xin chào. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu rồi. Có lẽ là ở viện bảo tàng thành phố.
- Có lẽ vậy. Tôi thường hay đến đó.
[TBODY] [/TBODY]

 
Top