Kartuli-pilmi

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
Tổ hợp chế tác điện ảnh Kartuli-pilmi (ქართული ფილმი) được thành lập vào năm 1921 khi Sakartvelo vừa gia nhập Liên bang Soviet. Sau ngày độc lập đến nay, công ty chuyển sang quy chế cổ phần hóa. Trong giao dịch quốc tế, đôi khi tổ hợp này vẫn được gọi là Gruziya-Film (Георгија Филм).
 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
MỐI THÙ
მტრობა
Вражда
The Feud

Năm xưa, vì một xích mích của con nít mà hai nhà láng giềng thân thiết Cắt (Shevardnadze) và Ưng (Koridze) sa vào cuộc tương tranh tàn khốc, thậm chí kéo cả miền sơn lâm vào cảnh tang thương. Ấy thế, hai trẻ lớn lên lại có tình nồng với nhau, và họ phải tìm cách hóa giải mâu thuẫn giữa các gia đình. Bộ phim đoạt giải nhì Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Minsk 1960 và bảng danh dự Đại Hội Điện Ảnh Locarno cùng năm.


1
00:00:12,500 --> 00:00:17,500
<b>MỐI THÙ</b>

1
00:00:18,500 --> 00:00:43,500
- Duy Kiền dịch -

1
00:00:44,000 --> 00:00:47,500
Kartuli-pilmi
1959

1
00:00:49,000 --> 00:00:52,000
<i>Câu chuyện xa xưa này
<i>tôi nghe một con chim kể lại.

1
00:00:53,500 --> 00:00:56,500
<i>Nó kể say mê đến nỗi
<i>tôi quyết truyền cho bạn hay.

1
00:00:57,500 --> 00:01:03,000
<i>Thuở ấy hai nhà Cắt (Shevardnadze)
<i>và Ưng (Koridze) là láng giềng thân thiết.

1
00:01:07,000 --> 00:01:08,500
Chúc batono ngày lành !

1
00:01:09,500 --> 00:01:11,500
Có nhời vấn an batono !

1
00:01:12,000 --> 00:01:14,500
Xin bái tạ batono,
tôi vẫn mạnh lắm.

1
00:01:16,000 --> 00:01:18,000
Mấy mụ nhà đang dạo trong vườn kìa.

1
00:01:19,000 --> 00:01:21,500
Chứ còn, ta xuống đi !

1
00:01:22,500 --> 00:01:23,500
Sẵn lòng thôi.

1
00:01:44,500 --> 00:01:47,000
- Mời batono đi trước !
- Tôi chỉ dám sau batono.

1
00:01:47,500 --> 00:01:50,000
- Ấy chớ !
- Có hề gì ?

1
00:01:52,000 --> 00:01:53,000
Thất lễ quá !

1
00:01:53,500 --> 00:01:56,000
Ấy, lỗi do tôi chứ,
mời batono vậy !

1
00:02:04,000 --> 00:02:05,000
Của tớ chứ.

1
00:02:06,500 --> 00:02:08,000
Của tớ mà.

1
00:02:10,500 --> 00:02:12,000
Mẹ ơi !

1
00:02:17,500 --> 00:02:19,500
Ra xem hai đứa làm sao thế !

1
00:02:22,000 --> 00:02:23,500
Truyện gì nào ? (Của tao chứ)

1
00:02:26,500 --> 00:02:28,000
Điếc à, Badri khóc kìa !

1
00:02:29,000 --> 00:02:30,500
Ai lại đánh trẻ con thế ?

1
00:02:31,000 --> 00:02:33,000
(Ối mẹ !) Dám đánh con bà à ?

1
00:02:34,500 --> 00:02:36,000
Ra xem nhà ta có truyện rồi.

1
00:02:40,500 --> 00:02:42,500
Chúng nó làm gì con ?

1
00:02:43,000 --> 00:02:45,500
(Cứu con với !) Đánh trẻ con à ?

1
00:02:46,000 --> 00:02:47,000
Chết này !

1
00:02:47,500 --> 00:02:49,000
Chị ơi, ai lại làm thế ?

1
00:02:49,500 --> 00:02:51,000
Cũng tại con mẹ ngẫn này !

1
00:02:52,000 --> 00:02:54,500
- Tôi chỉ đáng sau batono.
- Chứ khách sáo, batono !

1
00:03:01,000 --> 00:03:02,500
Các mụ có truyện gì ?

1
00:03:09,500 --> 00:03:11,500
Cứu với, quân ác man !

1
00:03:16,000 --> 00:03:17,500
Chớ, bu nó bình tâm đã !

1
00:03:18,000 --> 00:03:19,000
Lão mặc xác tôi !

1
00:03:20,500 --> 00:03:21,500
Nể mặt tôi chứ !

1
00:03:22,000 --> 00:03:24,000
Thôi đi mình !

1
00:03:24,500 --> 00:03:25,500
Buông ra, đồ đàn bà !

1
00:03:26,500 --> 00:03:30,500
Thề có bộ ria chứng giám,
rồi ông phá tổ chúng bay !

1
00:03:32,500 --> 00:03:34,500
Rừng Sồi đại vương giá đáo !
(მუხრანი = Mukhnari)

1
00:03:36,000 --> 00:03:38,000
Cung nghinh đại vương !

1
00:03:40,000 --> 00:03:42,000
Rừng Sồi đại vương vạn tuế !

1
00:03:49,000 --> 00:03:50,000
Bẩm phụ vương !

1
00:03:50,500 --> 00:03:53,000
Nhà Hùng Ưng ngang nhiên
mạo phạm chúng con ạ.

1
00:03:53,500 --> 00:03:55,000
Đưa kiếm đây !

1
00:03:59,000 --> 00:04:01,000
Thù này phải báo đền !

1
00:04:02,500 --> 00:04:05,500
Ta ban cho cả nhà bay cái chết !

1
00:04:15,500 --> 00:04:19,500
<i>Khi tâm can hiếu động,
<i>nó ắt tìm thấy thời cơ.

1
00:04:22,000 --> 00:04:24,500
<i>Nên hai láng giềng thân cận...

1
00:04:25,000 --> 00:04:27,000
<i>... bỗng nảy sinh một hận thù.

1
00:04:48,000 --> 00:04:49,000
Mzia ơi !

1
00:04:50,500 --> 00:04:51,500
Mzia !

1
00:04:52,000 --> 00:04:54,000
Tớ cho cái này hay lắm.

1
00:04:54,500 --> 00:04:57,000
Chả thèm, tôi giận đàng ấy lắm.

1
00:04:57,500 --> 00:04:59,000
Khổ thân tôi !

1
00:05:08,500 --> 00:05:10,000
Đàng ấy thấy hậu quả chưa ?

1
00:05:11,500 --> 00:05:15,500
Nhưng tôi có bảo thầy me
phải hành xử đến thế đâu ?

1
00:05:18,500 --> 00:05:20,000
<i>Vì tổn thất quá nặng,

1
00:05:20,500 --> 00:05:22,500
<i>các phe phải gọi thêm lính lê dương.

1
00:05:32,500 --> 00:05:34,000
Hăng hái lên, anh em ơi !

1
00:05:47,000 --> 00:05:48,500
<i>Quân nghĩa dũng liều mình xung trận,

1
00:05:49,000 --> 00:05:51,500
<i>nhưng đâu vì lẽ sống, mà tìm chết.

1
00:06:59,500 --> 00:07:01,000
<i>Thấm thoắt thoi đưa.

1
00:07:03,500 --> 00:07:06,000
<i>Trong phong khí tương tranh tương hận,

1
00:07:06,500 --> 00:07:09,500
<i>Mzia và Badri vẫn lớn như thổi.

1
00:07:10,500 --> 00:07:11,500
Bay đi, hỡi con ta !

1
00:07:47,500 --> 00:07:49,000
Mzia !

1
00:07:51,500 --> 00:07:53,000
Badri !

1
00:07:58,000 --> 00:08:00,500
Ngươi may còn mạng
là nhờ con ta đấy.

1
00:08:02,000 --> 00:08:03,000
Mzia hỡi !

1
00:08:09,500 --> 00:08:12,500
Luyến ái có mãnh lực
phi thường làm sao !

1
00:08:18,500 --> 00:08:21,000
Đêm nay em thức đợi chàng, Badri.

1
00:08:32,500 --> 00:08:33,500
Mzia !

1
00:09:47,000 --> 00:09:48,000
Mzia !

1
00:09:48,500 --> 00:09:50,500
Chết rồi, cha em !

1
00:09:53,000 --> 00:09:55,000
Thôi, nàng cứ về đi !

1
00:09:58,500 --> 00:10:00,000
Con xin cha, con yêu Badri.

1
00:10:00,500 --> 00:10:02,500
Vắng chàng thì đời con thảm lắm.

1
00:10:03,000 --> 00:10:04,000
Con van cha !

1
00:10:05,500 --> 00:10:08,000
Chúng nó dấy viện binh kìa !

1
00:10:12,500 --> 00:10:16,000
<i>Ngọn thiết thương dẫu gì
<i>vẫn cứng hơn mộc côn.

1
00:10:28,500 --> 00:10:29,500
Chuẩn bị !

1
00:10:30,000 --> 00:10:31,000
Xung phong !

1
00:11:28,500 --> 00:11:30,000
Ba quân sợ quá chạy rồi.

1
00:11:30,500 --> 00:11:31,500
Sao ?

1
00:11:32,000 --> 00:11:34,500
Nhà còn ngán quái gì
mà không đi tiền quân ?

1
00:11:50,500 --> 00:11:52,500
Kẻ thù hại Rừng Sồi đại vương rồi.

1
00:12:39,899 --> 00:12:43,000
Ngài đáng bậc trưởng bối
trong khắp trưởng thượng.

1
00:12:44,000 --> 00:12:46,500
Đấng phúc tinh gia tộc
và vị chí thánh tiên sư.

1
00:12:47,000 --> 00:12:51,000
Đại pháp quan anh minh
và thống soái oai dũng.

1
00:12:51,500 --> 00:12:56,000
Đấng tiên liệt trong
muôn ngàn anh hùng nghĩa sĩ.

1
00:12:56,500 --> 00:13:01,000
Cháu con nguyện đời đời
ghi nhớ thanh danh ngài.

1
00:13:02,000 --> 00:13:06,000
Nay ngài đã hoàn tất bổn mạng.

1
00:13:07,000 --> 00:13:10,500
Hãy an nghỉ, hỡi Rừng Sồi đại vương !

1
00:13:16,191 --> 00:13:20,771
<i>Nếu không nhờ kĩ nghệ
<i>thì chớ hòng chiến thắng.

1
00:13:41,000 --> 00:13:42,500
Nếu cứ mãi thế này,

1
00:13:43,000 --> 00:13:45,000
thì số phận chúng ta ra sao ?

1
00:14:10,000 --> 00:14:11,000
Đàng ấy cho tớ hỏi :

1
00:14:11,500 --> 00:14:13,500
Tụi mình cứ quần nhau vì lẽ gì ?

1
00:14:14,000 --> 00:14:15,000
Tớ cũng chả rõ nữa.

1
00:14:24,000 --> 00:14:26,500
Chàng đến cứu em à ?

1
00:14:27,500 --> 00:14:28,500
Badri !

1
00:14:29,000 --> 00:14:30,500
Hai ta đành trốn đi thôi.

1
00:14:43,000 --> 00:14:46,000
Các batono ơi !

1
00:14:47,000 --> 00:14:49,000
Thằng Badri cướp Mzia đi rồi.

1
00:14:55,000 --> 00:14:57,000
Có thế đã chặt đầu rồi.

1
00:14:58,000 --> 00:15:02,000
Lạy Chúa, tụng danh Ngài
đến muôn kiếp muôn thuở.

1
00:15:02,500 --> 00:15:06,000
Cho lứa đôi trăm năm hạnh phúc :

1
00:15:06,500 --> 00:15:09,000
Tôi Chúa - Mzia.

1
00:15:10,500 --> 00:15:13,500
Tớ Chúa - Badri.

1
00:15:14,500 --> 00:15:17,500
Kể từ nay :

1
00:15:19,500 --> 00:15:21,500
Ờ, Mzia và Badri.

1
00:15:22,000 --> 00:15:27,500
Kể từ nay xin cho kết
hai trái tim bên nhau.

1
00:15:36,500 --> 00:15:39,000
Không tìm ra chúng nó
thì bọn bay mất đầu hết.

1
00:15:39,500 --> 00:15:40,500
Thầy có cao kiến gì ?

1
00:15:43,500 --> 00:15:46,000
Bọn thần tìm khắp ngả
mà chả thấy anh ả đâu.

1
00:15:46,500 --> 00:15:48,000
Kể cũng lạ thật !

1
00:15:48,500 --> 00:15:50,500
Khổ thân tôi, con gái ơi !

1
00:15:51,000 --> 00:15:52,500
Im hết mỏ đi !

1
00:16:09,000 --> 00:16:10,500
Chú em có tin gì mới chưa ?

1
00:16:12,000 --> 00:16:13,000
Làm sao à ?

1
00:16:13,500 --> 00:16:15,500
Không ai biết họ đâu cả.

1
00:16:16,500 --> 00:16:18,500
Con gái tôi đâu rồi ?

1
00:16:20,500 --> 00:16:25,000
♫ Phúc biết bao khi được bên nhau
♫ How joyful it is to be together

1
00:16:25,500 --> 00:16:30,000
♫ Đẹp làm sao đời phiêu lãng này
♫ What beauty lies all around

1
00:16:41,500 --> 00:16:46,000
♫ Sắc diện đây hòa tâm tư đó
♫ Your face and your thoughts

1
00:16:46,500 --> 00:16:51,500
♫ Để cùng nguyện bên nhau mãi mãi
♫ Please me, forever will I be yours

1
00:17:06,000 --> 00:17:07,500
Chị Bồ Câu đem tin gì nào ?

1
00:17:08,000 --> 00:17:10,500
Hai nhà tuy đều buồn
nhưng sắp đánh lớn đấy.

1
00:17:12,000 --> 00:17:15,000
Ta phải hành động thôi, Badri ơi !

1
00:17:17,500 --> 00:17:20,000
Cút đi cho khuất mắt,
nhà này ô danh vì nó !

1
00:17:20,500 --> 00:17:22,000
Ấy chớ ! (Im ngay !)

1
00:17:23,000 --> 00:17:26,000
Nàng nhắn : Trước lúc chết,
cho con gặp cha mẹ lần cuối.

1
00:17:27,000 --> 00:17:29,500
Cho tôi gặp nó ngay, đồ vũ phu !

1
00:17:31,000 --> 00:17:32,500
Chàng còn nhắn rằng :

1
00:17:33,000 --> 00:17:36,000
Nếu Mzia chết, đời con
cũng coi như vắn rồi.

1
00:17:37,000 --> 00:17:38,000
Ông đi với tôi !

1
00:17:38,500 --> 00:17:40,000
Bà bảo gì hở ?

1
00:17:43,500 --> 00:17:45,000
Tới rồi, phải mau lên !

1
00:17:52,000 --> 00:17:54,000
Lạy Chúa !

1
00:17:55,000 --> 00:17:57,500
Xin đoái thương đứa con tôi, Mzia !

1
00:17:59,000 --> 00:18:01,500
Nàng giở sốt, ông lang bảo :

1
00:18:02,500 --> 00:18:05,500
Hễ nàng có than khát,
cho nước thì họa may.

1
00:18:07,500 --> 00:18:08,500
Bình tĩnh đi !

1
00:18:09,500 --> 00:18:11,000
Con khát đấy ư ?

1
00:18:12,500 --> 00:18:14,000
Ối mẹ, cha !

1
00:18:14,500 --> 00:18:16,000
Ta đây con !

1
00:18:21,500 --> 00:18:23,500
Trước lúc đi mãi,

1
00:18:24,000 --> 00:18:28,500
hãy cho con thỏa ước nguyện này !

1
00:18:29,000 --> 00:18:31,500
Vì con thì khó mấy chúng ta cũng cố.

1
00:18:32,500 --> 00:18:36,000
Xin cha và batono...

1
00:18:37,000 --> 00:18:39,000
... hãy làm lành !

1
00:18:45,500 --> 00:18:47,500
Nén thương khó đi !

1
00:18:56,500 --> 00:18:57,500
Kêu đi !

1
00:18:59,500 --> 00:19:00,500
Con khát !

1
00:19:03,500 --> 00:19:06,000
Nước ư ?

1
00:19:06,500 --> 00:19:08,500
Mau lên !

1
00:19:11,000 --> 00:19:12,000
Mở hội mừng !

1
00:19:35,000 --> 00:19:38,500
Ta chúc phúc đôi trẻ nhỉ,
thôi thì xin mời batono !

1
00:19:39,000 --> 00:19:43,500
Ấy chớ, phải để tôi mời batono !

1
00:19:44,000 --> 00:19:46,000
Vậy thì chúc batono trường thọ !

1
00:20:07,500 --> 00:20:10,500
<i>Cái gì thù hận đã hủy diệt,

1
00:20:11,000 --> 00:20:13,000
<i>hãy để tình yêu dựng lại !

1
00:20:13,500 --> 00:20:15,998
<b>HẾT</b>
© Vergilarchivum 2023
 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
THUỞ DÃ MAN
ველურები
Дикари
Savages

Bối cảnh ở thời nguyên thủy. Các nhà điện ảnh nêu giả thuyết về thì điểm nhân loại sắp tìm ra lửa thiêng để nêu một vấn đề : Phải chăng chúng ta có trí sáng tạo hay chỉ là xu thời gặp may ?

 
Top