Đã trả lời Hỏi - Đáp в употреблении деепричастных оборотов

nguoikhongten

Thành viên thường
Anh chị giúp em ạ !
Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки в употреблении деепричастных оборотов.
1) Проведя выходной день с друзьями, я чувствовал себя особенно хорошо.
2) Решая сложную задачу, у меня заболела голова.
3) Временами налетал легкий ветерок, поднимая тополиный пух.
4) Прочтя новую книгу, мое мнение о ее авторе сильно изменилось,
5) Неожиданно где-то совсем близко ударила молния, испугав собравшихся в беседке ребят.
6) Ожидая начала спектакля, между нами завязался интересный разговор.
7) Поторопившись с ответом, я поставила себя в неловкое положение.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Anh chị giúp em ạ !
Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки в употреблении деепричастных оборотов.
1) Проведя выходной день с друзьями, я чувствовал себя особенно хорошо.
2) Решая сложную задачу, у меня заболела голова.
3) Временами налетал легкий ветерок, поднимая тополиный пух.
4) Прочтя новую книгу, мое мнение о ее авторе сильно изменилось,
5) Неожиданно где-то совсем близко ударила молния, испугав собравшихся в беседке ребят.
6) Ожидая начала спектакля, между нами завязался интересный разговор.
7) Поторопившись с ответом, я поставила себя в неловкое положение.
Theo tôi, Tất cả các câu đều có vấn đề (Chỗ tôi sửa lại tô đỏ đậm)
1) Проведя выходной день с друзьями, я почувствовал себя особенно хорошо.
2) Решив сложную задачу, у меня заболела голова.
3) Временами налетал легкий ветерок, поднимав тополиный пух.
4) Прочитав новую книгу, мое мнение об ее авторе сильно изменилось,
5) Неожиданно где-то совсем близко ударила молния, испугав собравшихся в беседке ребят. (Viết ngược, vì tác nhân chính là "sét đánh" phải dùng деепричастный оборот, còn "làm sợ..." là tác nhân kéo theo, bổ trợ, nên cần để dạng động từ)
6) Ожидав начала спектакля, между нами завязался интересный разговор.
7) Поторопись с ответом, я поставила себя в неловкое положение.
 
Chỉnh sửa cuối:

nguoikhongten

Thành viên thường
Bác ơi cho cháu hỏi câu 5 nếu sửa lại như vậy đúng không ạ!
5) Ударив неожиданно где-то совсем близко , мония испугала собравшихся в беседке ребят .
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Bác ơi cho cháu hỏi câu 5 nếu sửa lại như vậy đúng không ạ!
5) Ударив неожиданно где-то совсем близко , мония испугала собравшихся в беседке ребят .
- Viết thiếu: молния, và nên dùng напугала (mặc dù испугала không sai nhưng thường dùng cho mối đe dọa về nội tâm)
- Viết thế cũng được, nhưng thế này sẽ thuận tai hơn:
Молния, ударив неожиданно где-то совсем близко, напугала собравшихся в беседке ребят .
 
Top