Tài liệu Động từ chuyển động kèm tiền tố

vietthanh.mta

Thành viên thường
vietthanh.mta đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Động từ chuyển động kèm tiền tố - Русские глаголы движения с приставками Екатеринбург 2008

View attachment 1797
СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.................................................................................................. 3
Часть 1. Глаголы движения без приставок.................................................. 5
Часть 2. Глаголы движения с приставками………………............................ 7
Тема 1. Приставка в- (во-)............................................................................ 7
Тема 2. Приставка вы-...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top