Có thể bạn chưa biết về từ Здравствуйте !

Hứa Nhất Thiên

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Chắc chắn những ai học tiếng Nga từ 1 năm trở lên cũng nói từ này ít nhất 50.000 lần .Nhưng chắc chắn không phải ai cũng biết từ "xin chào "này lại bắt nguồn từ động từ " Здравствовать " nó có nghĩa là được khỏe manh , sống khỏe mạnh ,sống lâu trăm tuổi .Và khi nó ở dạng mệnh lệnh thức sẽ là " Здравствуй(те) ! " .Một điều rất hay của văn hóa Nga khi người ta gặp nhau người ta cứ cầu cho nhau sống khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi . Còn người Việt mình khi gặp nhau thì không như thế ! Người Việt hay hỏi nhau để thay cho câu chào .
Văn hóa và ngôn ngữ luôn luôn đi kèm với nhau nếu mình hiểu rõ hai cái này thì sẽ thấy rất thú vị !
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Còn Privet thì có nguồn gốc từ đâu hả bạn?
Привет. Слово привет происходит от корня вет, ве. Этот корень можно встретить в словах совет, завет, и он означает ведание, знание.
А вот что именно желали, произнося слово привет, не совсем ясно. Может быть, желали человеку ведания, знаний. А возможно, желали ему признания в обществе, быть признанным. И третий вариант, на мой взгляд, наиболее вероятный, словом привет сообщали, что знают человека, с которым встретились, или же, что его признают. В общем, вопрос об этимологии слова привет остается открытым. :)
 
Top